Giải bài 21, 22, 23, 24, 25 trang 57 SBT Sinh học 9


Giải bài 21, 22, 23, 24, 25 trang 57 SBT Sinh học 9. Cơ thể tứ bội được tạo thành không phải do

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 21

21. Cơ thể tứ bội được tạo thành không phải do

A. NST ở tế bào sinh dưỡng nhân đôi nhưng không phân li.

B. NST ở hợp tử nhân đôi nhưng không phân.li.

C. sự tạo thành giao tử 2n từ thể lưỡng bội và sự thụ tinh của hai giao tử này.

D. sự thụ tinh của hai giao tử 2n thuộc hai cá thể khác nhau.

Phương pháp giải:

NST ở tế bào sinh dưỡng nhân đôi nhưng không phân li không tạo ra thể tứ bội 

Lời giải chi tiết:

Cơ thể tứ bội được tạo thành không phải do NST ở tế bào sinh dưỡng nhân đôi nhưng không phân li.

Chọn A

Câu 22

22. Đặc điểm nào dưới đây không có ở thể tự đa bội ?

A. Quá trình tổng hợp chất hữu cơ diễn ra mạnh mẽ.

B. Kích thước tế bào lớn hơn tế bào bình thường.

C. Phát triển khoẻ, chống chịu tốt.

D. Tăng khả năng sinh sản.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết thể đa bội

Lời giải chi tiết:

Tăng khả năng sinh sản không có ở thể tự đa bội.

Chọn D

Câu 23

23. Thể đa bội nào sau đây dễ tạo thành hơn qua giảm phân và thụ tinh ?

A. Giao tử n kết hợp với giao tử 2n tạo hợp tử 3n.

B. Giao tử 2n kết hợp với giao tử 2n tạo hợp tử 4n.

C. Giao tử 2n kết hợp với giao tử 3n tạo hợp tử 5n.

D. Giao tử 2n kết hợp với giao tử 4n tạo hợp tử 6n.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết thể đa bội

Lời giải chi tiết:

Giao tử n kết hợp với giao tử 2n tạo hợp tử 3n dễ tạo thành hơn qua giảm phân và thụ tinh

Chọn A

Câu 24

24. Trong nguyên phân, những thể đa bội nào sau đây được tạo thành ? 

A. 3n, 4n.                              B. 4n, 5n.

C. 4n, 6n.                              D. 4n, 8n.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Sự hình thành thể đa bội

Lời giải chi tiết:

Trong nguyên phân tạo thành thể  4n, 8n.

Chọn D

Câu 25

25. Vì sao thể đa bội ở động vật thường hiếm gặp ?

A. Vì quá trình nguyên phân luôn diễn ra bình thường

B. Vì quá trình giảm phân luôn diễn ra bình thườns.

C. Vì quá trình thụ tinh luôn diễn ra giữa các giao tư bình thường.

D. Vì cơ chế xác định giới tính bị rối loạn, ảnh hườns tới quá trình sinh sản

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Sự hình thành thể đa bội

Lời giải chi tiết:

Thể đa bội ở động vật thường hiếm gặp vì cơ chế xác định giới tính bị rối loạn, ảnh hườns tới quá trình sinh sản.

Chọn D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.