Giải bài 2 trang 39 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Tải về

Mỗi đường đồng mức cách nhau 80 m, hãy cho biết: - Địa hình ở hình a hay hình b cao hơn? - Hình a hay hình b có độ dốc lớn hơn?

Đề bài

Mỗi đường đồng mức cách nhau 80 m, hãy cho biết:

- Địa hình ở hình a hay hình b cao hơn?

- Hình a hay hình b có độ dốc lớn hơn?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức về đường đồng mức:

Các đường đồng mức càng gần nhau, địa hình càng dốc; các đường đồng mức càng cách xa nhau, địa hình càng thoải.

Lời giải chi tiết

- Địa hình ở hình a cao hơn.

- Hình a có độ dốc lớn hơn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 15 phiếu
Tải về
  • Giải bài 3 trang 39 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

    Dựa vào hình 11.3 trong SGK, hãy hoàn thành các câu sau: Tương ứng với các điểm A, B và C trên lát cắt địa hình: - Địa hình từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Lạt thấp dần hay cao dần? - Độ cao địa hình cao nhất là: ... m. - Độ cao địa hình thấp nhất là: ... m.

  • Giải bài 1 trang 39 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

    Hãy khoanh tròn chữ cái ứng với ý đúng. 1. Đường đồng mức là đường A. nối liền các điểm có độ cao bằng nhau trên lược đồ địa hình. B. nối liền các điểm có độ cao khác nhau trên lược đồ địa hình. C. nối các điểm có độ cao khác nhau trên lược đồ địa hình. D. tròn nối các điểm có độ cao như nhau trên lược đồ địa hình. 2. Lát cắt địa hình là cách thức thể hiện đặc điểm của bề mặt thực tế lên mặt phẳng vào A. các đường đồng mức và các thang màu. B. đường đồng mức. C. thang màu sắc. D. đường

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch Sử và Địa Lí lớp 6- CTST - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí