Giải bài 1 trang 39 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy khoanh tròn chữ cái ứng với ý đúng.

1. Đường đồng mức là đường

A. nối liền các điểm có độ cao bằng nhau trên lược đồ địa hình.

B. nối liền các điểm có độ cao khác nhau trên lược đồ địa hình.

C. nối các điểm có độ cao khác nhau trên lược đồ địa hình.

D. tròn nối các điểm có độ cao như nhau trên lược đồ địa hình.

2. Lát cắt địa hình là cách thức thể hiện đặc điểm của bề mặt thực tế lên mặt phẳng vào

A. các đường đồng mức và các thang màu.

B. đường đồng mức.

C. thang màu sắc.

D. đường đồng mức và kí hiệu.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào lý thuyết về đường đồng mức và lát cắt địa hình:

- Đường đồng mức là đường nối liền các điểm có độ cao bằng nhau trên lược đồ địa hình.

Lát cắt địa hình là cách thức thể hiện đặc điểm của bề mặt thực tế lên mặt phẳng vào các đường đồng mức và thang màu sắc.

Lời giải chi tiết

1. A. nối liền các điểm có độ cao bằng nhau trên lược đồ địa hình.

2. A. các đường đồng mức và các thang màu.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài