Bài 10 trang 12 Vở bài tập toán 6 tập 1


Đề bài

Mỗi tập hợp sau có bao nhiêu phần tử ?

a) Tập hợp \(A\) các số tự nhiên \(x\) mà \(x - 8 = 12\).

b) Tập hợp \(B\) các số tự nhiên \(x\) mà \(x + 7 = 7.\)

c) Tập hợp \(C\) các số tự nhiên \(x\) mà \(x. 0 = 0.\)

d) Tập hợp \(D\) các số tự nhiên \(x\) mà \(x. 0 = 3.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm \(x\) sau đó tìm được các tập hợp cần tìm

Lời giải chi tiết

a) \(x - 8 = 12\) nên \(x = 12 + 8 = 20.\) Vậy \(A = \{20\}\)

Tập hợp \(A\) có \(1\) phần tử.

b) \(x + 7 = 7\) nên \(x = 7 - 7 = 0.\) Vậy \(B = \{0\}\)

Tập hợp \(B\) có \(1\) phần tử.

c) \(x. 0 = 0.\) Mọi số tự nhiên \(x\) đều có tính chất đó.

Tập hợp \(C\) có vô số phần tử.

d) \(x. 0 = 3.\) Không tồn tại số tự nhiên \(x\) nào nhân với \(0\) được \(3.\)

Tập hợp \(D = \emptyset \) nên tập hợp \(D\) không có phần tử nào.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.