Dựa vào hình 4.1 hãy: Nhận xét về cơ cấu lực lượng lao động giữa thành thị và nông thôn. Giải thích nguyên nhân. Nhận xét về chất lượng của lực lượng lao động ở nước ta. Để nâng cao chất lượng lực lượng lao động cần có những giải pháp gì?


Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 15 SGK Địa lí 9

Đề bài

Dựa vào hình 4.1 hãy:

- Nhận xét về cơ cấu lực lượng lao động giữa thành thị và nông thôn. Giải thích nguyên nhân.

- Nhận xét về chất lượng của lực lượng lao động ở nước ta. Để nâng cao chất lượng lực lượng lao động cần có những giải pháp gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng nhận xét biểu đồ:

- So sánh tỉ trọng các đối tượng trong cùng 1 biểu đồ: lớn hơn/nhỏ hơn (số liệu)

- Giải thích nguyên nhân: liên hệ trình độ phát triển kinh tế, hoạt động kinh tế chủ yếu

Lời giải chi tiết

- Cơ cấu lực lượng lao động giữa thành thị và nông thôn có sự chênh lệch nhau khá lớn:

+ Lao động tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn với 75,8% (2003).

+ Khu vực thành thị chỉ chiếm 24,2 % (2003), bằng 1/3 lao động nông thôn.

⟹ Nguyên nhân: Nước ta là nước thuần nông, đi lên từ nông nghiệp nên phần lớn người lao động tập trung ở khu vực nông thôn với nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp. Ở thành thị, trình độ đô thị hóa còn thấp, chưa thực sự thu hút nhiều lao động ở nông thôn làm việc.

- Chất lượng của lực lượng lao động ở nước ta: Tỉ lệ lao động không qua đào tạo cao chiếm tới 78,8%, gấp 3 lần lao động đã qua đào tạo năm 2003.

- Để nâng cao chất lượng nguồn lao động cần:

+ Đầu tư hơn nữa vào giáo dục đào tạo nhằm nâng cao tỉ lệ lao động đã qua đào tạo.

+ Đa dạng và mở rộng các ngành nghề đào tạo để thu hút hơn nữa đối tượng đào tạo.

+ Đào tạo lí thuyết gắn liền với thực tiễn, tránh tình trạng thừa thầy – thiếu thợ.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 57 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí