Dựa vào hình 4.1 hãy: Nhận xét về cơ cấu lực lượng lao động giữa thành thị và nông thôn. Giải thích nguyên nhân. Nhận xét về chất lượng của lực lượng lao động ở nước ta. Để nâng cao chất lượng lực lượng lao động cần có những giải pháp gì?

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 15 SGK Địa lí 9

Đề bài

Dựa vào hình 4.1 hãy:

- Nhận xét về cơ cấu lực lượng lao động giữa thành thị và nông thôn. Giải thích nguyên nhân.

- Nhận xét về chất lượng của lực lượng lao động ở nước ta. Để nâng cao chất lượng lực lượng lao động cần có những giải pháp gì?

Lời giải chi tiết

- Cơ cấu lực lượng lao động giữa thành thị và nông thôn có sự chênh lệch nhau khá lớn:

+ Lao động tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn với 75,8% (2003).

+ Khu vực thành thị chỉ chiếm 24,2 % (2003), bằng 1/3 lao động nông thôn.

⟹ Nguyên nhân: Nước ta là nước thuần nông, phát triển đi lên từ nông nghiệp nên phần lớn người lao động tập trung ở khu vực nông thôn với nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp. Ở thành thị, trình độ đô thị hóa còn thấp, chưa thực sự thu hút nhiều lao động ở nông thôn làm việc.

- Chất lượng của lực lượng lao động ở nước ta:

+ Người lao động có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp, thủ công nghiệp, có khả năng tiếp thu khoa học kĩ thuật. Chất lượng nguồn lao động ngày càng được nâng cao.

+ Hạn chế: lao động nước ta còn hạn chế về thể lực và trình độ chuyên môn.

- Để nâng cao chất lượng nguồn lao động cần:

+ Đầu tư hơn nữa vào giáo dục đào tạo nhằm nâng cao tỉ lệ lao động đã qua đào tạo.

+ Đa dạng và mở rộng các ngành nghề đào tạo để thu hút hơn nữa đối tượng đào tạo.

+ Đào tạo lí thuyết gắn liền với thực tiễn, tránh tình trạng thừa thầy – thiếu thợ.

 loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Địa lý lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan