Dựa vào hình 4.1 hãy: Nhận xét về cơ cấu lực lượng lao động giữa thành thị và nông thôn. Giải thích nguyên nhân. Nhận xét về chất lượng của lực lượng lao động ở nước ta. Để nâng cao chất lượng lực lượng lao động cần có những giải pháp gì?

Bình chọn:
4 trên 17 phiếu

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 15 SGK Địa lí 9

Đề bài

Dựa vào hình 4.1 hãy:

- Nhận xét về cơ cấu lực lượng lao động giữa thành thị và nông thôn. Giải thích nguyên nhân.

- Nhận xét về chất lượng của lực lượng lao động ở nước ta. Để nâng cao chất lượng lực lượng lao động cần có những giải pháp gì?

Lời giải chi tiết

- Cơ cấu lực lượng lao động giữa thành thị và nông thôn có sự chênh lệch nhau khá lớn:

+ Lao động tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn với 75,8% (2003).

+ Khu vực thành thị chỉ chiếm 24,2 % (2003), bằng 1/3 lao động nông thôn.

⟹ Nguyên nhân: Nước ta là nước thuần nông, phát triển đi lên từ nông nghiệp nên phần lớn người lao động tập trung ở khu vực nông thôn với nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp. Ở thành thị, trình độ đô thị hóa còn thấp, chưa thực sự thu hút nhiều lao động ở nông thôn làm việc.

- Chất lượng của lực lượng lao động ở nước ta:

+ Người lao động có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp, thủ công nghiệp, có khả năng tiếp thu khoa học kĩ thuật. Chất lượng nguồn lao động ngày càng được nâng cao.

+ Hạn chế: lao động nước ta còn hạn chế về thể lực và trình độ chuyên môn.

- Để nâng cao chất lượng nguồn lao động cần:

+ Đầu tư hơn nữa vào giáo dục đào tạo nhằm nâng cao tỉ lệ lao động đã qua đào tạo.

+ Đa dạng và mở rộng các ngành nghề đào tạo để thu hút hơn nữa đối tượng đào tạo.

+ Đào tạo lí thuyết gắn liền với thực tiễn, tránh tình trạng thừa thầy – thiếu thợ.

 loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Địa lý lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 4. Lao động việc làm. Chất lượng cuộc sống

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu