Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên địa phương

Bình chọn:
3.5 trên 14 phiếu

Những đặc điểm chính của địa hình. Ảnh hưởng của địa hình tới phân bố dân cư và phát triển kinh tế - xã hội.

II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên

1. Địa hình

- Những đặc điểm chính của địa hình.

- Ảnh hưởng của địa hình tới phân bố dân cư và phát triển kinh tế - xã hội.

2. Khí hậu

- Các nét đặc trưng về khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, sự khác biệt giữa các mùa,...).

- Ảnh hưởng của khí hậu tới sản xuất (đặc biệt là sản xuất nông nghiệp) và đời sống.

3. Thuỷ văn

- Mạng lưới sông ngòi.

Đặc điểm chính của sông ngòi (hướng dòng chảy, chế độ nước,...).

Vai trò của sông ngòi với đời sống và sản xuất.

- Hồ : Các hồ lớn. Vai trò của hồ.

- Nước ngầm : Nguồn nước ngầm. Khả năng khai thác. Chất lượng nước đối với đời sống và sản xuất.

4. Thổ nhưỡng

- Các loại thổ nhưỡng. Đặc điểm của thổ nhưỡng. Phân bố thổ nhưỡng.

- Ý nghĩa của thổ nhưỡng đối với sản xuất.

- Hiện trạng sử dụng đất.

5. Tài nguyên sinh vật

- Hiện trạng thảm thực vật tự nhiên (đặc biệt chú ý tới độ che phủ rừng).

- Các loại động vật hoang dã và giá trị của chúng.

- Các vườn quốc gia.

6. Khoáng sản

- Các loại khoáng sản chính và sự phân bố.

- Ý nghĩa của khoáng sản đối với phát triển các ngành kinh tế.

Kết luận : nhận xét chung về đặc điểm tự nhiên và ý nghĩa của hoàn cảnh tự nhiên tới đời sống, kinh tế - xã hội.

Loigiaihay.com

Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên

Đã có lời giải Sách bài tập Địa lý lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan