Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 sử 11 - Đề số 6 có lời giải chi tiết


Đề bài

Câu 1. Vì sao tháng 3/1921, Lê nin và Đảng Bôn sê vích quyết định thực hiện chính sách kinh tế mới? Nội dung và ý nghĩa của Chính sách kinh tế mới. Liên hệ với chủ trương đổi mới kinh tế của Đảng Cộng Sản Việt Nam năm 1986.

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1:

Phương pháp: sgk trang 53, 54, suy luận, liên hệ.

Cách giải:

a) Nguyên nhân:

- Xô Viết bước vào thời kì hòa bình xây dựng chế độ mới gặp nhiều khó khăn: chiến tranh tàn phá nặng nề..., khủng hoảng chính trị... Chính sách cộng sản thời chiến không còn phù hợp...

- 3/1921 Đảng Bônsêvich Nga quyết định chuyển từ Chính sách cộng sản thời chiến sang chính sách kinh tế mới (NEP) do Lê nin đề xướng...

b) Nội dung:

- Nông nghiệp: Thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực. Thuế lương thực nộp bằng hiện vật...

- Công nghiệp: Nhà nước tập trung khôi phục CN nặng, tư nhân hóa những xí nghiệp dưới 20 công nhân, khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư vào Nga. Nhà nước nắm các ngành chính kinh tế chủ chốt.

- Thương nghiệp và tiền tệ: Tư nhân được tự do buôn bán, trao đổi, nhà nước mở lại các chợ, phát hành đồng rúp mới năm 1924.

c) Ý nghĩa:

- Với chính sách này nhân dân Xô viết vượt qua những khó khăn to lớn, phấn khởi sản xuất và hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế, chỉ trong một thời gian ngắn nền kinh tế quốc dân nước Nga đã có những chuyển biến rõ nét...

- Cho đến nay chính sách kinh tế mới còn để lại nhiều bài học kinh nghiệm đối với công cuộc xây dựng CNXH ở một số nước trên thế giới như cải cách ở Trung Quốc (1978), đổi mới ở Việt Nam (1986)

d) Liên hệ:

- Chủ trưrơng đổi mới của Đảng ta năm 1986 là sự vận dụng sáng tạo chính sách KT mới của Lê Nin. Trong đổi mới kinh tế Đảng chủ trương phát triến kinh tế nhiều thành phần…theo cơ chế thị trường. Xóa bỏ cơ chế bao cấp ... nhằm giải phóng sức sản xuất, mở đường cho sản xuất phát triển ...

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 - Xem ngay

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.