Bài 4. Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX)

Bình chọn:
4.5 trên 136 phiếu
Những nét chính về quá trình xâm lược của các nước đế quốc ở Đông Nam Á Những nét chính về quá trình xâm lược của các nước đế quốc ở Đông Nam Á

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 19 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết

Phong trào đấu tranh chống thực dân Hà Lan của nhân dân In-đô-nê-xi-a cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. Phong trào đấu tranh chống thực dân Hà Lan của nhân dân In-đô-nê-xi-a cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 20 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết

So sánh những điểm giống và khác nhau giữa 2 xu hướng đấu tranh ở Phi-líp-pin. So sánh những điểm giống và khác nhau giữa 2 xu hướng đấu tranh ở Phi-líp-pin.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 21 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết

Cách mạng năm 1896 ở Phi-líp-pin diễn ra như thế nào ? Cách mạng năm 1896 ở Phi-líp-pin diễn ra như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 21 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết

Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ đối với Phi-líp-pin như thế nào ? Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ đối với Phi-líp-pin như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 21 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết

Trình bày diễn biến chính các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp của nhân dân Cam-pu-chia. Trình bày diễn biến chính các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp của nhân dân Cam-pu-chia.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 23 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết

Nhân dân hai nước Việt Nam và Cam-pu-chia đã đoàn kết chiến đấu như thế nào trong các cuộc khởi nghĩa A-cha Xoa và Pu-côm-bô ? Nhân dân hai nước Việt Nam và Cam-pu-chia đã đoàn kết chiến đấu như thế nào trong các cuộc khởi nghĩa A-cha Xoa và Pu-côm-bô ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 23 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết

Nêu những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào chống Pháp của nhân dân Lào đầu thế kỉ XX. Nêu những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào chống Pháp của nhân dân Lào đầu thế kỉ XX.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 24 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết

Trình bày các biện pháp cải cách của Ra-ma V. Trình bày các biện pháp cải cách của Ra-ma V.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 25 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết

Những cải cách của Ra-ma V có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của Xiêm ? Những cải cách của Ra-ma V có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của Xiêm ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 25 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết

Nêu những nét chính về tình hình các nước Đông Nam Á vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX . Nêu những nét chính về tình hình các nước Đông Nam Á vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX .

Giải bài tập 1 trang 26 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết

Em có nhận xét gì về hình thức đấu tranh giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á Em có nhận xét gì về hình thức đấu tranh giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á

Giải bài tập 2 trang 26 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết

Vì sao Xiêm là nước duy nhất trong khu vực Đông Nam Á không trở thành thuộc địa của các nước phương Tây ? Vì sao Xiêm là nước duy nhất trong khu vực Đông Nam Á không trở thành thuộc địa của các nước phương Tây ?

Giải bài tập 3 trang 26 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiếtHỏi bài