Bài 4. Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX)

Bình chọn:
4.5 trên 144 phiếu
Tóm tắt mục 1. Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân vào các nước Đông Nam Á

Tóm tắt mục 1. Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân vào các nước Đông Nam Á

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Phong trào chống thực dân Hà Lan của nhân dân In-đô-nê-xi-a

Tóm tắt mục 2. Phong trào chống thực dân Hà Lan của nhân dân In-đô-nê-xi-a

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Phong trào chống thực dân ở Phi-líp-pin

Tóm tắt mục 3. Phong trào chống thực dân ở Phi-líp-pin

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 4. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Cam-pu-chia

Tóm tắt mục 4. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Cam-pu-chia

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 5. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Lào đầu thế kỉ XX

Tóm tắt mục 5. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Lào đầu thế kỉ XX

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 6. Xiêm giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Tóm tắt mục 6. Xiêm giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Xem chi tiết

Những nét chính về quá trình xâm lược của các nước đế quốc ở Đông Nam Á

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 19 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Phong trào đấu tranh chống thực dân Hà Lan của nhân dân In-đô-nê-xi-a cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 20 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

So sánh những điểm giống và khác nhau giữa 2 xu hướng đấu tranh ở Phi-líp-pin.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 21 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Cách mạng năm 1896 ở Phi-líp-pin diễn ra như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 21 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ đối với Phi-líp-pin như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 21 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Trình bày diễn biến chính các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp của nhân dân Cam-pu-chia.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 23 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Nhân dân hai nước Việt Nam và Cam-pu-chia đã đoàn kết chiến đấu như thế nào trong các cuộc khởi nghĩa A-cha Xoa và Pu-côm-bô ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 23 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Nêu những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào chống Pháp của nhân dân Lào đầu thế kỉ XX.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 24 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Trình bày các biện pháp cải cách của Ra-ma V.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 25 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Những cải cách của Ra-ma V có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của Xiêm ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 25 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Nêu những nét chính về tình hình các nước Đông Nam Á vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX .

Giải bài tập 1 trang 26 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Em có nhận xét gì về hình thức đấu tranh giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á

Giải bài tập 2 trang 26 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Vì sao Xiêm là nước duy nhất trong khu vực Đông Nam Á không trở thành thuộc địa của các nước phương Tây ?

Giải bài tập 3 trang 26 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải