Chương II. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Bình chọn:
4.6 trên 103 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 - Đề số 1 Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 lịch sử 11 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 - Đề số 2 Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 lịch sử 11 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 - Đề số 3 Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 lịch sử 11 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Nguyên nhân sâu xa và duyên cớ trực tiếp của Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì? Nguyên nhân sâu xa và duyên cớ trực tiếp của Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 32 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết

Trình bày diễn biến chính trong giai đoạn đầu của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất. Trình bày diễn biến chính trong giai đoạn đầu của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 34 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết

Nét nổi bật trong giai đoạn thứ hai của cuộc chiến tranh là gì? Nét nổi bật trong giai đoạn thứ hai của cuộc chiến tranh là gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 36 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết

Chiến tranh thế giới thứ nhất để lại những hậu quả gì ? Chiến tranh thế giới thứ nhất để lại những hậu quả gì ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 36 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết

Hãy phân tích tính chất của Chiến tranh thế giới thứ nhất Hãy phân tích tính chất của Chiến tranh thế giới thứ nhất

Giải bài tập 1 trang 36 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết

Lập niên biểu về các sự kiện lớn của Chiến tranh thế giới thứ nhất Lập niên biểu về các sự kiện lớn của Chiến tranh thế giới thứ nhất

Giải bài tập 2 trang 36 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài