Bài 19. Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (Từ năm 1858 đến trước năm 1873)

Bình chọn:
4.2 trên 66 phiếu
Tóm tắt mục I. Liên quân Pháp - Tây Ban Nha xâm lược Việt Nam. Chiến sự ở Đà Nẵng năm 1858

Tóm tắt mục I. Liên quân Pháp - Tây Ban Nha xâm lược Việt Nam. Chiến sự ở Đà Nẵng năm 1858

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Cuộc kháng chiến chống Pháp ở Gia Định và các tỉnh miền Đông Nam Kì từ năm 1859 đến năm 1862

Tóm tắt mục II. Cuộc kháng chiến chống Pháp ở Gia Định và các tỉnh miền Đông Nam Kì từ năm 1859 đến năm 1862

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Cuộc kháng chiến của nhân dân Nam Kì sau hiệp ước 1862

Tóm tắt mục III. Cuộc kháng chiến của nhân dân Nam Kì sau hiệp ước 1862

Xem chi tiết

Nêu tình hình Việt Nam giữa thế kỉ XIX,

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 107 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Những hành động nào chứng tỏ thực

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 108 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Tại sao thực dân Pháp chọn Đà Nẵng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 109 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Em có nhận xét gì về cuộc kháng chiến

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 109 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Âm mưu của thực dân Pháp khi tấn công Gia Định là gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 110 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Hiệp ước Nhâm Tuất giữa Pháp và triều đình Huế (5-6-1862)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 111 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Nêu nội dung cơ bản của Hiệp ước Nhâm Tuất

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 111 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Em có suy nghĩ gì về hành động của Trương Định sau Hiệp ước 1862?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 113 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Ba tỉnh miền Tây Nam Kì đã rơi vào tay Pháp như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 114 SGK Lịch sử 11. Ba tỉnh miền Tây Nam Kì đã rơi vào tay Pháp như thế nào?

Xem lời giải

Nêu những đặc điểm của cuộc kháng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 115 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Quan sát lược đồ (hình 52), xác định địa

Giải bài tập 1 trang 115 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Thông qua bài học, hãy nhận xét về tinh thần chống Pháp

Giải bài tập 2 trang 115 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải