Bình chọn:
4.7 trên 48 phiếu
Nêu tình hình Việt Nam giữa thế kỉ XIX, Nêu tình hình Việt Nam giữa thế kỉ XIX,

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 107 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Những hành động nào chứng tỏ thực dân Pháp ráo riết chuẩn bị xâm lược Việt Nam ? Những hành động nào chứng tỏ thực dân Pháp ráo riết chuẩn bị xâm lược Việt Nam ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 108 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Tại sao thực dân Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công đầu tiên ? Tại sao thực dân Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công đầu tiên ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 109 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Em có nhận xét gì về cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta vào năm 1858? Em có nhận xét gì về cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta vào năm 1858?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 109 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Âm mưu của thực dân Pháp khi tấn công Gia Định là gì? Âm mưu của thực dân Pháp khi tấn công Gia Định là gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 110 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Hiệp ước Nhâm Tuất giữa Pháp và triều Hiệp ước Nhâm Tuất giữa Pháp và triều

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 111 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Nêu nội dung cơ bản của Hiệp ước Nhâm Tuất Nêu nội dung cơ bản của Hiệp ước Nhâm Tuất

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 111 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Em có suy nghĩ gì về hành động của Trương Định sau Hiệp ước 1862 ? Em có suy nghĩ gì về hành động của Trương Định sau Hiệp ước 1862 ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 113 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Ba tỉnh miền Tây Nam Kì đã rơi vào tay Pháp như thế nào? Ba tỉnh miền Tây Nam Kì đã rơi vào tay Pháp như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 114 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Nêu những đặc điểm của cuộc kháng chiến chống Pháp ở ba tỉnh miền Tây Nam Kì sau năm 1867 Nêu những đặc điểm của cuộc kháng chiến chống Pháp ở ba tỉnh miền Tây Nam Kì sau năm 1867

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 115 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Quan sát lược đồ (hình 52), xác định địa bàn hoạt động của nghĩa quân Trương Định và tường thuật ngắn gọn diễn biến cuộc khởi nghĩa này Quan sát lược đồ (hình 52), xác định địa bàn hoạt động của nghĩa quân Trương Định và tường thuật ngắn gọn diễn biến cuộc khởi nghĩa này

Giải bài tập 1 trang 115 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Thông qua bài học, hãy nhận xét về tinh Thông qua bài học, hãy nhận xét về tinh

Giải bài tập 2 trang 115 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng