Chương III. Các nước Châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Bình chọn:
4.6 trên 66 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 11 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 11 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 11 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 - Đề số 4

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 11 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 - Đề số 5

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 11 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 - Đề số 6

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 11 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Tóm tắt mục I. Phong trào cách mạng ở Trung Quốc (1919-1939)

Tóm tắt mục I. Phong trào cách mạng ở Trung Quốc (1919-1939)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ (1918-1939)

Tóm tắt mục II. Phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ (1918-1939)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục I. Tình hình các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất

Tóm tắt mục I. Tình hình các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Phong trào độc lập dân tộc ở In-đô-nê-xi-a

Tóm tắt mục II. Phong trào độc lập dân tộc ở In-đô-nê-xi-a

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở Lào và Cam-pu-chia

Tóm tắt mục III. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở Lào và Cam-pu-chia

Xem chi tiết

Tóm tắt mục IV. Cuộc đấu tranh chống thực dân Anh ở Mã Lai và Miến Điện

Tóm tắt mục IV. Cuộc đấu tranh chống thực dân Anh ở Mã Lai và Miến Điện

Xem chi tiết

Tóm tắt mục V. Cuộc cách mạng năm 1932 ở Xiêm

Tóm tắt mục V. Cuộc cách mạng năm 1932 ở Xiêm

Xem chi tiết

Phong trào Ngũ tứ có ý nghĩa như thế

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 80 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Nội chiến Quốc-Cộng (1927-1937) diễn

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 82 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Nêu những nét chính của phong trào độc

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 82 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Nêu những nét nổi bật của phong trào

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 83 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Lập bảng thống kê các sự kiện tiêu biểu

Giải bài tập 1 trang 83 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Hãy nêu nhận xét về giai cấp lãnh đạo

Giải bài tập 2 trang 83 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Tìm hiểu những nét lớn về cuộc đời

Giải bài tập 3 trang 83 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất