Chương I. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 - 1941)

Bình chọn:
4.6 trên 76 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 11 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 11 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 11 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 4

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 11 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 5

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 11 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 6

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 11 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Tóm tắt mục I. Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917

Tóm tắt mục I. Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô Viết

Tóm tắt mục II. Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô Viết

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga

Tóm tắt mục III. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1925-1941)

Tóm tắt mục II. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1925-1941)

Xem chi tiết

Lý thuyết Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ Cách mạng (1917-1921)

Lý thuyết Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ Cách mạng (1917-1921)

Xem chi tiết

Em có nhận xét gì về tình hình nước Nga trước cách mạng ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 49 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Cách mạng tháng Hai năm 1917 đã thực hiện được những nhiệm vụ gì ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 50 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Cách mạng tháng Mười diễn ra như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 50 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Chính quyền Xô viết đã làm những việc gì và đem lại lợi ích cho ai?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 51 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Chính sách cộng sản thời chiến có những nội dung và ý nghĩa lịch sử như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 52 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 52 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Vì sao năm 1917 ở nước Nga đã diễn ra hai cuộc cách mạng?

Vì sao năm 1917 ở nước Nga đã diễn ra hai cuộc cách mạng?

Xem lời giải

Việc xây dựng và bảo vệ Chính quyền Xô viết diễn ra như thế nào ngay sau khi Cách mạng tháng Mười thành công ?

Giải bài tập 2 trang 52 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Tóm tắt mục I. Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế (1921 - 1925)

Tóm tắt mục I. Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế (1921 - 1925)

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất