Bài 13. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Bình chọn:
4.6 trên 59 phiếu
Tóm tắt mục I. Nước Mĩ trong những năm 1918-1929

Tóm tắt mục I. Nước Mĩ trong những năm 1918-1929. Chiến tranh thế giới thứ nhất đã đem lại “những cơ hội vàng” cho nước Mĩ.

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Nước Mĩ trong những năm 1929-1939

Tóm tắt mục II. Nước Mĩ trong những năm 1929-1939

Xem chi tiết

Nền kinh tế Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX đã phát triển như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 70 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Vì sao phong trào công nhân Mĩ diễn ra sôi nổi

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 70 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Hãy giải thích vì sao số người thất nghiệp

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 71 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Vì sao thu nhập quốc dân của Mĩ lại phục hồi và phát triển từ năm 1934 ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 73 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Vì sao kinh tế Mĩ phát triển mạnh trong thập niên 20 của thế kỉ XX?

Giải bài tập 1 trang 73 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) để lại hậu quả

Giải bài tập 2 trang 73 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Em hãy nêu những điểm cơ bản trong Chính sách mới

Giải bài tập 3 trang 73 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải