Bài 10. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

Bình chọn:
4.8 trên 99 phiếu
Tóm tắt mục II. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1925-1941)

Tóm tắt mục II. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1925-1941)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục I. Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế (1921 - 1925)

Tóm tắt mục I. Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế (1921 - 1925)

Xem chi tiết

Chính sách kinh tế mới tác động đến nền kinh tế nước Nga như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 55 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Việc thành lập Liên bang Xô viết có ý nghĩa như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 55 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Nhận xét về thành tựu của Liên Xô trong lĩnh vực công nghiệp.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 58 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Nêu những thành tựu của Liên Xô qua hai kế hoạch 5 năm đầu tiên

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 58 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Liên Xô đã đạt được những thành tựu gì trong quan hệ ngoại giao vào những năm 1922-1933?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 58 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Nêu những nội dung cơ bản của chính sách kinh tế mới.

Giải bài tập 1 trang 58 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Trình bày những biến đổi về mọi mặt của Liên Xô sau hai kế hoạch 5 năm đầu tiên.

Giải bài tập 2 trang 58 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Qua lược đồ Liên Xô năm 1940, hãy

Giải bài tập 3 trang 58 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải