Bài 1. Nhật Bản

Bình chọn:
4 trên 64 phiếu
Tóm tắt mục 1. Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868

Tóm tắt mục 1. Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Cuộc Duy tân Minh Trị

Những hiệp ước bất bình mà Mạc phủ kí kết với nước ngoài làm cho tầng lớp xã hội phản ứng mạnh mẽ.

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

Trong 30 năm cuối thế kỉ XIX, đặc biệt từ sau cuộc Chiến tranh Trung-Nhật (1894-1895), chủ nghĩa tư bản phát triển nhanh chóng ở Nhật Bản.

Xem chi tiết

Lý thuyết Nhật Bản

Lý thuyết Nhật Bản

Xem chi tiết

Tình hình Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868 có những điểm gì nổi bật ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 5 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Trình bày nội dung cơ bản của cuộc Duy tân Minh Trị.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 6 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Ý nghĩa nổi bật của cuộc Duy tân Minh Trị là gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 6 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Những sự kiện nào chứng tỏ vào cuối thế kỉ XIX, Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 8 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Tại sao nói Cuộc Duy tân Minh Trị có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản?

Giải bài tập 1 trang 8 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Tại sao nói Cuộc Duy tân Minh Trị có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản?

Làm sáng tỏ khái niệm về cuộc cách mạng tư sản.

Xem chi tiết

Những nét chính về sự bành trướng của đế quốc Nhật Bản cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX .

Giải bài tập 2 trang 8 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải