Chương II. Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Bình chọn:
4.5 trên 53 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 11 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 11 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 11 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 4

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 11 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 5

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 11 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 6

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 11 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 9

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 11 - Đề số 9 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 12

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 11 - Đề số 12 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 7

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 11 - Đề số 7 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 8

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 11 - Đề số 8 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 11

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 11 - Đề số 11 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 10

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 11 - Đề số 10 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Tóm tắt mục 1. Thiết lập trật tự thế giới mới theo hệ thống Vécxai - Oasinhtơn

Tóm tắt mục 1. Thiết lập trật tự thế giới mới theo hệ thống Vécxai - Oasinhtơn

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Cao trào cách mạng 1918-1923 ở các nước tư bản. Quốc tế Cộng sản

Tóm tắt mục 2. Cao trào cách mạng 1918-1923 ở các nước tư bản. Quốc tế Cộng sản

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 và hậu quả của nó

Tóm tắt mục 3. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 và hậu quả của nó

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 4. Phong trào Mặt trận Nhân dân chống phát xít và nguy cơ chiến tranh

Tóm tắt mục 4. Phong trào Mặt trận Nhân dân chống phát xít và nguy cơ chiến tranh

Xem chi tiết

Tóm tắt mục I. Nước Đức trong những năm 1918-1929

Tóm tắt mục I. Nước Đức trong những năm 1918-1929

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Nước Đức trong những năm 1929-1939

Tóm tắt mục II. Nước Đức trong những năm 1929-1939

Xem chi tiết

Tóm tắt mục I. Nước Mĩ trong những năm 1918-1929

Tóm tắt mục I. Nước Mĩ trong những năm 1918-1929. Chiến tranh thế giới thứ nhất đã đem lại “những cơ hội vàng” cho nước Mĩ.

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Nước Mĩ trong những năm 1929-1939

Tóm tắt mục II. Nước Mĩ trong những năm 1929-1939

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất