Chương II. Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất (1918)

Bình chọn:
4.8 trên 93 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 3 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 3 lịch sử 11 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút phần 3 - Đề số 1

Đề kiểm tra 45 phút phần 3 lịch sử 11 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 3 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 3 lịch sử 11 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút phần 3 - Đề số 2

Đề kiểm tra 45 phút phần 3 lịch sử 11 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 3 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 3 lịch sử 11 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút phần 3 - Đề số 3

Đề kiểm tra 45 phút phần 2 lịch sử 11 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 3 - Đề số 4

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 3 lịch sử 11 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 3 - Đề số 5

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 3 lịch sử 11 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 3 - Đề số 6

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 3 lịch sử 11 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 3 - Đề số 7

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 3 lịch sử 11 - Đề số 7 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 3 - Đề số 8

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 3 lịch sử 11 - Đề số 8 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 3 - Đề số 9

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 3 lịch sử 11 - Đề số 9 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 138 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Nêu những chuyển biến của xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 140 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Những chuyển biến về cơ cấu kinh tế và xã hội Việt Nam

Giải bài tập 1 trang 140 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Sự chuyển biến về kinh tế và sự chuyển

Giải bài tập 2 trang 140 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Nêu những sự kiện chứng minh Phan Bội Châu

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 141 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Nêu những sự kiện chứng minh Phan Châu Trinh

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 143 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Vì sao nói Đông Kinh nghĩa thục có những

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 145 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Phong trào đấu tranh của binh sĩ người Việt và nông dân có ý nghĩa gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 145 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất