Chương II. Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất (1918)

Bình chọn:
4.8 trên 93 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 3 - Đề số 1 Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 3 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 3 lịch sử 11 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút phần 3 - Đề số 1 Đề kiểm tra 45 phút phần 3 - Đề số 1

Đề kiểm tra 45 phút phần 3 lịch sử 11 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 3 - Đề số 2 Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 3 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 3 lịch sử 11 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút phần 3 - Đề số 2 Đề kiểm tra 45 phút phần 3 - Đề số 2

Đề kiểm tra 45 phút phần 3 lịch sử 11 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 3 - Đề số 3 Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 3 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 3 lịch sử 11 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút phần 3 - Đề số 3 Đề kiểm tra 45 phút phần 3 - Đề số 3

Đề kiểm tra 45 phút phần 2 lịch sử 11 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 3 - Đề số 4 Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 3 - Đề số 4

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 3 lịch sử 11 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 3 - Đề số 5 Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 3 - Đề số 5

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 3 lịch sử 11 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 3 - Đề số 6 Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 3 - Đề số 6

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 3 lịch sử 11 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 3 - Đề số 7 Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 3 - Đề số 7

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 3 lịch sử 11 - Đề số 7 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 3 - Đề số 8 Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 3 - Đề số 8

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 3 lịch sử 11 - Đề số 8 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 3 - Đề số 9 Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 3 - Đề số 9

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 3 lịch sử 11 - Đề số 9 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 138 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Nêu những chuyển biến của xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX Nêu những chuyển biến của xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 140 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Những chuyển biến về cơ cấu kinh tế và xã hội Việt Nam Những chuyển biến về cơ cấu kinh tế và xã hội Việt Nam

Giải bài tập 1 trang 140 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Sự chuyển biến về kinh tế và sự chuyển Sự chuyển biến về kinh tế và sự chuyển

Giải bài tập 2 trang 140 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Nêu những sự kiện chứng minh Phan Bội Châu Nêu những sự kiện chứng minh Phan Bội Châu

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 141 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Nêu những sự kiện chứng minh Phan Châu Trinh Nêu những sự kiện chứng minh Phan Châu Trinh

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 143 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Vì sao nói Đông Kinh nghĩa thục có những Vì sao nói Đông Kinh nghĩa thục có những

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 145 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Phong trào đấu tranh của binh sĩ người Việt và nông dân có ý nghĩa gì? Phong trào đấu tranh của binh sĩ người Việt và nông dân có ý nghĩa gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 145 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài