Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 3 - Đề số 2 có lời giải chi tiết


Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. Qua cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, phương thức sản xuất nào được từng bước du nhập vào Việt Nam?

A. Phương thức sản xuất phong kiến

B. Phương thức sản xuất nhỏ, tự cung tự cấp

C. Phương thức sản xuất thực dân

D. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa

Câu 2. Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp được tiến hành ở Việt Nam trong khoảng thời gian nào?

A. 1895 - 1918

B. 1896 - 1914

C. 1897 - 1914

D. 1898 - 1918

Câu 3. Tầng lớp tiểu tư sản không bao gồm thành phần nào dưới đây?

A. Học sinh, sinh viên.                              

B. Tiểu thương, địa chủ.

C. Nhà báo, nhà giáo.

D. Chủ các hãng buôn, xưởng sản xuất đại lí cung ứng và tiêu thụ.

Câu 4. Cầu Đu-me là tên gọi khác của cây cầu nào được thực dân Pháp xây dựng trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Đông Dương?

A. Cầu Chương Dương

B. Cầu Long Biên

C. Cầu Tràng Tiền

D. Cầu Hàm Rồng

Câu 5. Nguồn gốc xuất thân chủ yếu của giai cấp công nhân Việt Nam là từ giai cấp nào?

A. Nông dân             B. Thợ thủ công

C. Nô tì                   D. Binh lính

Câu 6. Những chuyển biến về kinh tế - xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX đã có tác động như thế nào đến phong trào yêu nước Việt Nam?

A. Làm cho mâu thuẫn dân tộc phát triển gay gắt

B. Thúc đẩy phong trào đấu tranh theo khuynh hướng dân chủ tư sản và vô sản phát triển

C. Tạo điều kiện để Nguyễn Tất Thành có những nhận thức mới về thời đại

D. Tạo cơ sở bên trong để bùng nổ phong trào đấu tranh theo khuynh hướng dân chủ tư sản

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Điền nội dung thích hợp vào bảng dưới đây về nội dung chính sách và hậu quả của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam.

Lĩnh vực

Nội dung chính sách

Hậu quả

Nông nghiệp

 

 

Công nghiệp

 

 

Thương nghiệp

 

 

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1. D

2. C

3. D

4. B

5. A

6. D

Câu 1:

Phương pháp: Dựa vào sự chuyển biến về kinh tế Việt Nam để trả lời

Cách giải:

Với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa từng bước du nhập vào Việt Nam.

Chọn: D

Câu 2:

Phương pháp: Dựa vào hoàn cảnh cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất để trả lời

Cách giải:

Sau khi cơ bản hoàn thành quá trình bình định về quân sự. từ năm 1897 đến 1914 thực dân Pháp đã bắt tay vào khai thác Việt Nam với quy mô lớn- chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất

Chọn: C

Câu 3:

Phương pháp: Dựa vào đặc điểm của tầng lớp tiểu tư sản để trả lời.

Cách giải:

Từ trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, tầng lớp tiểu tư sản đã ra đời. Thành phần của họ khá phức tạp, gồm những tiểu thương, tiểu chủ sản xuất và buôn bán hàng thủ công, các công chức như nhà báo, nhà giáo…, học sinh, sinh viên

Chọn: D

Chú ý:

Đáp án D: Chủ các hãng buôn, xưởng sản xuất đại lí cung ứng và tiêu thụ thuộc tầng lớp tư sản.

Câu 4:

Phương pháp: Liên hệ hiểu biết thực tế lịch sử để trả lời

Cách giải:

Cầu Đu-me là tên gọi khác của cầu Long Biên được người Pháp khởi công xây dựng vào năm 1898, khánh thành vào ngày 28/02/1902 nhằm mục đích nâng cao cơ sở hạ tầng để phục vụ cho cuộc khai thác thuộc địa. Đây là cây cầu thép đầu tiên nằm bắc ngang qua sông Hồng và cũng là cây cầu lớn nhất Đông Dương, được người Pháp ca ngợi gọi là cây cầu nối liền hai thế kỷ.

Chọn: B

Câu 5:

Phương pháp: Dựa vào đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam để suy luận trả lời

Cách giải:

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, một bộ phận nông dân bị phá sản vì đế quốc, địa chủ phong kiến cướp mất ruộng đất, phải bỏ làng xóm ra thành thị, đến nhà máy, đồn điền, hầm mỏ để xin việc làm và trở thành công nhân.

=> Nguồn gốc xuất thân chủ yếu của công nhân là từ giai cấp nông dân.

Chọn: A

Chú ý:

Sự gắn bó giữa giai cấp công nhân và nông dân là nhân tố quan trọng hình thành liên minh công – nông ở giai đoạn 1930 – 1931 sau này. Đó cũng là đặc điểm nổi bật của giai cấp công nhân.

Câu 6:

Phương pháp: Dựa vào tác động của sự chuyển biến kinh tế- xã hội để nhận xét, đánh giá

Cách giải:

Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, phương thức sản xuất tư bản được du nhập làm cho cơ cấu kinh tế- xã hội Việt Nam có sự chuyển biến. Đặc biệt nhất là sự ra đời của các giai cấp tầng lớp mới. Đây chính là cơ sở bên trong, mảnh đất màu mỡ để tư tưởng dân chủ tư sản có thể du nhập vào và làm bùng lên một phong trào đấu tranh theo khuynh hướng này ở Việt Nam

Chọn: D

II. TỰ LUẬN

Phương pháp: sgk trang 137-138, suy luận.

Cách giải:

Lĩnh vực

Nội dung chính sách

Hậu quả

Nông nghiệp

Nổi bật là chính sách ruộng đất:

- Năm 1897, Pháp ép triều Nguyễn kí điều ước “nhượng” quyền “khai khẩn đất hoang” cho chúng.

- Năm 1915, địa chủ người Pháp chiếm 470.000 ha để lập đồn điền ở Bắc và Trung Kì.

- Nông nghiệp dậm chân tại chỗ.

- Nông dân Việt Nam bị bần cùng hóa, bị mất đất, họ đến các công trường, hầm mỏ và đồn điền xin việc => trở thành giai cấp công nhân.

Công nghiệp

- Chú trọng khai thác mỏ than và kim loại.

- Ngành công nghiệp phục vụ đời sống như điện, nước, bưu điện cũng lần lượt ra đời.

- Xuất hiện nền công nghiệp thuộc địa mang yếu tố thực dân (phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa).

Thương nghiệp

- Pháp độc quyền thu thuế xuất nhập khẩu.

- Việt Nam trở thành thị trường độc chiếm của tư bản Pháp.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 - Xem ngay

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.