Chương I. Các nước Châu Á, Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)

Bình chọn:
4.5 trên 120 phiếu
Tình hình Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868 có những điểm gì nổi bật ? Tình hình Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868 có những điểm gì nổi bật ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 5 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Trình bày nội dung cơ bản của cuộc Duy tân Minh Trị. Trình bày nội dung cơ bản của cuộc Duy tân Minh Trị.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 6 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Ý nghĩa nổi bật của cuộc Duy tân Minh Trị là gì? Ý nghĩa nổi bật của cuộc Duy tân Minh Trị là gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 6 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Những sự kiện nào chứng tỏ vào cuối thế kỉ XIX, Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa ? Những sự kiện nào chứng tỏ vào cuối thế kỉ XIX, Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 8 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Tại sao nói Cuộc Duy tân Minh Trị có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản? Tại sao nói Cuộc Duy tân Minh Trị có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản?

Giải bài tập 1 trang 8 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Những nét chính về sự bành trướng của đế quốc Nhật Bản cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX . Những nét chính về sự bành trướng của đế quốc Nhật Bản cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX .

Giải bài tập 2 trang 8 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Hãy nêu những nét lớn trong chính sách thống trị của thực dân Anh ở Ấn Độ Hãy nêu những nét lớn trong chính sách thống trị của thực dân Anh ở Ấn Độ

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 9 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Hãy nêu nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Xipay. Hãy nêu nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Xipay.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 10 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Hãy trình bày sự thành lập và phân hóa trong Đảng Quốc đại. Hãy trình bày sự thành lập và phân hóa trong Đảng Quốc đại.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 12 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Đảng Quốc đại có vai trò như thế nào trong phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ ? Đảng Quốc đại có vai trò như thế nào trong phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ ?

Giải bài tập 1 trang 12 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Nêu tính chất và ý nghĩa của cao trào đấu tranh 1905 - 1908 của nhân dân Ấn Độ Nêu tính chất và ý nghĩa của cao trào đấu tranh 1905 - 1908 của nhân dân Ấn Độ

Giải bài tập 2 trang 12 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Xác định trên bản đồ Trung Quốc những vùng bị các nước đế quốc chiếm đóng Xác định trên bản đồ Trung Quốc những vùng bị các nước đế quốc chiếm đóng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 13 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Nêu diễn biến chính của các phong trào yêu nước của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX Nêu diễn biến chính của các phong trào yêu nước của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 14 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Diễn biến chính của cách mạng Tân Hợi Diễn biến chính của cách mạng Tân Hợi

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 17 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Nêu kết quả của Cách mạng Tân Hợi. Nêu kết quả của Cách mạng Tân Hợi.

Giải bài tập 1 trang 17 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Nhận xét về phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc Nhận xét về phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc

Giải bài tập 2 trang 17 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Những nét chính về quá trình xâm lược của các nước đế quốc ở Đông Nam Á Những nét chính về quá trình xâm lược của các nước đế quốc ở Đông Nam Á

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 19 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Phong trào đấu tranh chống thực dân Hà Lan của nhân dân In-đô-nê-xi-a cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. Phong trào đấu tranh chống thực dân Hà Lan của nhân dân In-đô-nê-xi-a cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 20 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
So sánh những điểm giống và khác nhau giữa 2 xu hướng đấu tranh ở Phi-líp-pin. So sánh những điểm giống và khác nhau giữa 2 xu hướng đấu tranh ở Phi-líp-pin.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 21 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Cách mạng năm 1896 ở Phi-líp-pin diễn ra như thế nào ? Cách mạng năm 1896 ở Phi-líp-pin diễn ra như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 21 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài