Chương I. Các nước Châu Á, Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)

Bình chọn:
4.5 trên 121 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 - Đề số 1 Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 lịch sử 11 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 - Đề số 2 Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 lịch sử 11 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 - Đề số 3 Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 lịch sử 11 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 - Đề số 4 Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 - Đề số 4

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 lịch sử 11 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 - Đề số 5 Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 - Đề số 5

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 lịch sử 11 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 - Đề số 6 Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 - Đề số 6

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 lịch sử 11 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 - Đề số 7 Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 - Đề số 7

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 lịch sử 11 - Đề số 7 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 - Đề số 8 Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 - Đề số 8

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 lịch sử 11 - Đề số 8 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 - Đề số 9 Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 - Đề số 9

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 lịch sử 11 - Đề số 9 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 - Đề số 10 Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 - Đề số 10

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 lịch sử 11 - Đề số 10 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 - Đề số 11 Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 - Đề số 11

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 lịch sử 11 - Đề số 11 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 - Đề số 12 Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 - Đề số 12

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 lịch sử 11 - Đề số 12 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 - Đề số 14 Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 - Đề số 14

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 lịch sử 11 - Đề số 14 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 - Đề số 13 Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 - Đề số 13

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 lịch sử 11 - Đề số 13 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 - Đề số 15 Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 - Đề số 15

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 lịch sử 11 - Đề số 15 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Tình hình Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868 có những điểm gì nổi bật ? Tình hình Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868 có những điểm gì nổi bật ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 5 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Trình bày nội dung cơ bản của cuộc Duy tân Minh Trị. Trình bày nội dung cơ bản của cuộc Duy tân Minh Trị.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 6 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Ý nghĩa nổi bật của cuộc Duy tân Minh Trị là gì? Ý nghĩa nổi bật của cuộc Duy tân Minh Trị là gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 6 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Những sự kiện nào chứng tỏ vào cuối thế kỉ XIX, Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa ? Những sự kiện nào chứng tỏ vào cuối thế kỉ XIX, Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 8 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Tại sao nói Cuộc Duy tân Minh Trị có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản? Tại sao nói Cuộc Duy tân Minh Trị có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản?

Giải bài tập 1 trang 8 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài