Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 sử 11 - Đề số 4 có lời giải chi tiết


Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 lịch sử 11 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Đề bài

Câu 1. Đảng Quốc Đại được thành lập vào thời gian nào? Đó là đảng của giai cấp nào ở Ấn Độ?

A. Năm 1858, giai cấp vô sản.

B. Năm 1885, giai cấp tư sản.

C. Năm 1885, tầng lớp quý tộc mới.

D. Năm 1884, giai cấp phong kiến.

Câu 2. Trong 20 năm đầu (1885 – 1905), Đảng Quốc đại chủ trương dùng phương pháp gì để đòi chính phủ Anh thực hiện cải cách ở Ấn Độ?

A. Dùng phương pháp bạo lực.

B. Dùng phương pháp thương lượng.

C. Dùng phương pháp ôn hòa.

D. Dùng phương pháp đấu tranh chính trị.

Câu 3. Với việc ban hành đạo luật chia đôi xứ Ben-gan đã làm bùng lên phong trào đấu tranh chống thực dân Anh ở đâu?

A. Bom-bay và Ben-gan.

B. Can-cút-ta và Ben-gan.

C. Bom-bay và sông Hằng.

D. Bom-bay và Can-cút-ta.

Câu 4. Ngày 16-10-1905, khắp nơi trên đất nước Ấn Độ vang lên khẩu hiệu gì để chống thực dân Anh?

A. “Ấn Độ của người Hồi giáo”.

B. “Ấn Độ của người Ben-gan”.

C. “Ấn Độ của người Ấn Độ”.

D. "Ấn Độ của người Pa-ki-xtan”.

Câu 5. Hai mươi năm sau khi thành lập, Đảng Quốc đại phân hóa như thế nào?

A. Một bộ phận chống lại mọi hình thức đấu tranh bạo lực.

B. Một bộ phận muốn dựa vào Anh đem lại tiến bộ và văn minh cho Ấn Độ.

C. Một bộ phận theo đường lối cấp tiến chống lại phái ôn hòa đòi lật đổ ách thống trị của thực dân Anh.

D.Một bộ phận cũng đấu tranh chống lại thực dân Anh nhưng không triệt để.

Câu 6. Các nước phương Tây đã lợi dụng cơ hội nào để đua tranh xâm lược Ấn Độ?

A. Cuộc đấu tranh giành quyền lực giữa các chúa phong kiến trong nước làm cho Ấn Độ suy yếu.

B. Phong trào nông dân chống chế độ phong kiến Án Độ làm cho nước này suy yếu.

C. Mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với đông đảo nông dân ở Ấn Độ.

D. Kinh tế và văn hóa Ấn Độ bị suy thoái.

Câu 7. Thực dân Anh thi hành chính sách nhượng bộ tầng lớp có thế lực trong giai cấp phong kiến Ấn Độ nhằm

A. Xoa dịu tinh thần đấu tranh của họ.

B. Cấu kết với họ để đàn áp nhân dân Ấn Độ.

C. Làm chỗ dựa vững chắc cho nền thống trị của mình.

D. Biến họ thành tay sai đắc lực cho mình.

Câu 8. Đỉnh cao nhất cua phong trào giải phóng dân tộc ở Ấn Độ trong những năm đầu thế kỉ XX là?

A. Phong trào đấu tranh của công nhân Can-cút-ta năm 1905.

B. Phong trào đấu tranh của công nhân Bom-bay năm 1908.

C. Phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân ở sông Hằng năm 1905.

D. Phong trào đấu tranh của công nhân ở Can-cút-ta năm 1908. 

Câu 9. Mục tiêu cơ bản nhất của Đảng Quốc đại là gì?

A. Lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phóng dân tộc.

B. Thỏa hiệp với giai cấp tư sản Ấn Độ.

C. Dựa vào Anh đem lại tiến bộ và văn minh cho Ấn Độ.

D. Giành quyền tự chủ, phát triển kinh tế.

Câu 10. Điểm khác biệt lớn nhất trong phong trào dân tộc ở Ấn Độ với các nước châu Á khác là

A. Kẻ thù là một đất nước thực dân lớn mạnh nhất trong hệ thống các nước đế quốc lúc bấy giờ.

B. Phong trào đấu tranh kết hợp hòa bình và đấu tranh vũ trang diễn biến phức tạp qua các thời kì khác nhau.

C. Vai trò lãnh đạo to lớn của Đảng Quốc Đại đại diện cho giai cấp tư sản Ấn Độ.

D. Ấn Độ là một đất nước lớn với nhiều tôn giáo, đẳng cấp làm cho mâu thuẫn trong xã hội gay gắt khó hài hòa, gây ảnh hưởng lớn tới phong trào dân tộc.

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 B

 C

 C

 C

 C

Câu 1.

Phương pháp: Sgk trang 10.

Cách giải:

Cuối năm 1885, Đảng Quốc đại – chính đảng đầu tiên của giai cấp tư sản Ấn Độ được thành lập, đánh dấu một giai đoạn mới – giai đoạn giai cấp tư sản Ấn Độ bước lên vũ đài chính trị.

Chọn đáp án: B

Câu 2.

Phương pháp: Sgk trang 10.

Cách giải:

Trong 20 năm đầu (1885 – 1905), Đảng Quốc đại chủ trương dùng phương pháp ôn hòa để đòi chính phủ thực dân tiến hành cải cách và phản đối phương pháp đấu tranh bằng bạo lực.

Chọn đáp án: C

Câu 3.

Phương pháp: Sgk trang 11.

Cách giải:

Tháng 7-1905, thực dân Anh ban hành đạo luật chia đôi xứ Ben-gan. Điều đó làm bùng lên phong trào đấu tranh chống thực dân Anh, đặc biệt ở Bom-bay và Can-cút-ta.

Chọn đáp án: D

Câu 4.

Phương pháp: Sgk trang 11.

Cách giải:

Ngày 16-10-1905, đạo luật chia cắt Ben-gan chính thức có hiệu lực. Nhân dân Ấn Độ coi đó là ngày quốc tang,... Khắp nơi hô vang khẩu hiệu “Ấn Độ của người Ấn Độ”.

Chọn đáp án: C

Câu 5.

Phương pháp: Sgk trang 10.

Cách giải:

Thất vọng trước thái độ thỏa hiệp của một số người lãnh đạo Đảng Quốc đại và chính sách hai mặt của chính quyền Anh, trong nội bộ đảng hình thành một phái dân chủ cấp tiến do Ti-lắc đứng đầu, thường được gọi là phái “cực đoan”. Phái này phản đối thái độ thỏa hiệp của phái “ôn hòa” và đòi hỏi phải có thái độ kiên quyết chống Anh.

Chọn đáp án: C

Câu 6.

Phương pháp: Sgk trang 8, suy luận.

Cách giải:

Từ đầu thế kỉ XVII, cuộc đấu tranh giành quyền lực giữa các chúa phong kiến trong nước làm cho Ấn Độ suy yếu.

=> Lợi dung cơ hội này, các nước tư bản phương Tây chủ yếu là Anh và Pháp tranh nhau xâm lược Án Độ. Đến giữa thế kỉ XIX, thực dân Anh đã hoàn thành việc xâm lược và đặt ách cai trị Ấn Độ.

Chọn đáp án: A

Câu 7.

Phương pháp: Sgk trang 9, suy luận.

Cách giải:

Mặc dù nắm quyền cai trị trực tiếp Ấn Độ nhưng để tạo chỗ dựa vững chắc cho mình, thực dân Anh đã thực hiện chính sách chia để trị, mua chuộc tầng lớp có thế lực trong giai cấp phong kiến bản xứ, tìm cách khơi sâu sự khác biệt về chủng tộc, tôn giáo và đẳng cấp trong xã hội.

Tầng lớp có thế lực trong giai cấp phong kiến là bộ phận am hiểu về mọi mặt của Ấn Độ, trong khi Ấn Độ được coi là “viên ngọc trên vương miện của nữ hoàng Anh”, Anh cần có sự hỗ trợ của tầng lớp này để cai trị Ấn Độ chặt chẽ và dễ dàng hơn. Đây cũng là chính sách cai trị mà nhiều nước đế quốc thực dân áp dụng đối với thuộc địa của mình.

Chọn đáp án: C

Câu 8.

Phương pháp: Sgk trang 11, suy luận.

Cách giải:

Đỉnh cao nhất cua phong trào giải phóng dân tộc ở Ấn Độ trong những năm đầu thế kỉ XX là phong trào công nhân Bom-bay năm 1908. Tháng 6-1908, thực dân Anh bắt Ti-lắc và kết án ông 6 năm tù. Vụ án này đã thổi bùng lên một ngọn lửa đấu tranh mới. Hàng vạn công nhân ở Bom-bay tiến hành tổng bãi công trong 6 ngày, xây dựng chiến lũy, thành lập các đơn vị chiến đấu chống lại quân Anh. => Cuộc chiến tranh lên đến đỉnh cao buộc thực dân Anh phải thu hồi Đạo luật chia cắt Ben-gan.

Chọn đáp án: B

Câu 9.

Phương pháp: phân tích, đánh giá.

Cách giải:

Trong 20 năm đầu từ năm 1885 đến năm 1905, Đảng Quốc đại chủ trương đấu tranh ôn hòa. Giai cấp tư sản chỉ yêu cầu thực dân Anh nới rộng các điều kiện để họ được tham gia các hội đồng tự trị, giúp đỡ họ phát triển kĩ nghệ, thực hiện một số cải cách về giáo dục và xã hội.

=> Mục tiêu cơ bản nhất của Đảng Quốc đại chưa phải là dùng bạo lực lật đổ Anh, giành độc lập dân tộc mà mới có mục tiêu là giành quyền tự chủ và phát triển kinh tế. Phương pháp bạo lực giành độc lập thành công được sử dụng sau năm 1947, khi nhân dân Ấn Độ không thỏa mãn với quy chế tự trị mà thực dân Anh đề ra.

Chọn đáp án: D

Câu 10.

Phương pháp: phân tích, so sánh.

Cách giải:

Đặc điểm chủ yếu: Thể hiện ý chí quyết tâm giành độc lập của nhân dân Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc đại đã đi từ phong trào đấu tranh chính trị rộng lớn của quần chúng tiến lên khởi nghĩa vũ trang buộc thực dân Anh phải trao trả độc lập cho Ấn Độ.

Chọn đáp án: C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí