Bài 17. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)

Bình chọn:
4.4 trên 102 phiếu
Tóm tắt mục I. Con đường dẫn đến chiến tranh

Tóm tắt mục I. Con đường dẫn đến chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ và lan rộng ở châu Âu (Từ tháng 9 - 1939 đến tháng 6 - 1941)

Tóm tắt mục II. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ và lan rộng ở châu Âu (Từ tháng 9 - 1939 đến tháng 6 - 1941)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Chiến tranh lan rộng khắp thế giới (từ tháng 6-1941 đến tháng 11-1942)

Tóm tắt mục III. Chiến tranh lan rộng khắp thế giới (từ tháng 6-1941 đến tháng 11-1942)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục IV. Quân đồng minh chuyển sang phản công, chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc (từ tháng 11-1942 đến tháng 8-1945)

Tóm tắt mục IV. Quân đồng minh chuyển sang phản công, chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc (từ tháng 11-1942 đến tháng 8-1945)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục V. Kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai 1939 - 1945

Tóm tắt mục V. Kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai 1939 - 1945

Xem chi tiết

Các nước phát xít trong giai đoạn 1931-1937 đã có những hoạt động xâm lược nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 91 SGK Lịch sử 11. Các nước phát xít trong giai đoạn 1931-1937 đã có những hoạt động xâm lược nào?

Xem lời giải

Theo em, sự kiện Muy-ních được nhìn nhận, đánh giá như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 92 SGK Lịch sử 11. Theo em, sự kiện Muy-ních được nhìn nhận, đánh giá như thế nào ?

Xem lời giải

Lý thuyết Diễn biến và kết cục của chiến tranh

Lý thuyết Diễn biến và kết cục của chiến tranh

Xem chi tiết

Sử dụng lược đồ (hình 43) để trình bày

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 94 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Nguyên nhân nào dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 94 SGK Lịch sử 11. Nguyên nhân nào dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai?

Xem lời giải

Lập niên biểu về quá trình xâm chiếm châu Âu của phát xít Đức (từ tháng 9-1939 đến tháng 6-1941)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 94 SGK Lịch sử 11. Lập niên biểu về quá trình xâm chiếm châu Âu của phát xít Đức (từ tháng 9-1939 đến tháng 6-1941)

Xem lời giải

Cuộc tấn công của phát xít Đức vào lãnh thổ Liên Xô diễn ra như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 95 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 97 SGK Lịch sử 11. Chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ như thế nào?

Xem lời giải

Khối đồng minh chống phát xít được hình thành như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 97 SGK Lịch sử 11. Khối đồng minh chống phát xít được hình thành như thế nào?

Xem lời giải

Nêu những sự kiện chính về cuộc phản

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 99 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Trận phản công tại Xta-lin-grát: diễn biến và ý nghĩa

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 99 SGK Lịch sử 11. Trận phản công tại Xta-lin-grát: diễn biến và ý nghĩa

Xem lời giải

Quân đội Nhật Bản bị đánh bại như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 101 SGK Lịch sử 11. Quân đội Nhật Bản bị đánh bại như thế nào?

Xem lời giải

Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 101 SGK Lịch sử 11. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc như thế nào?

Xem lời giải

Phát xít Đức đã bị tiêu diệt như thế nào ?

Giải bài tập 1 trang 101 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, Liên Xô đã có vai trò như thế nào ?

Giải bài tập 2 trang 101 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Xem thêm