Bình chọn:
4.6 trên 88 phiếu
Các nước phát xít trong giai đoạn 1931-1937 đã có những hoạt động xâm lược nào? Các nước phát xít trong giai đoạn 1931-1937 đã có những hoạt động xâm lược nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 91 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Theo em, sự kiện Muy-ních được nhìn nhận, đánh giá như thế nào ? Theo em, sự kiện Muy-ních được nhìn nhận, đánh giá như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 92 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Sử dụng lược đồ (hình 43) để trình bày việc phát xít Đức mở đầu việc xâm chiếm châu Âu như thế nào . Sử dụng lược đồ (hình 43) để trình bày việc phát xít Đức mở đầu việc xâm chiếm châu Âu như thế nào .

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 94 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Nguyên nhân nào dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai? Nguyên nhân nào dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 94 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Lập niên biểu về quá trình xâm chiếm Lập niên biểu về quá trình xâm chiếm

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 94 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Cuộc tấn công của phát xít Đức vào lãnh thổ Liên Xô diễn ra như thế nào ? Cuộc tấn công của phát xít Đức vào lãnh thổ Liên Xô diễn ra như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 95 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ như thế nào? (trình bày theo lược đồ hình 46) Chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ như thế nào? (trình bày theo lược đồ hình 46)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 97 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Khối đồng minh chống phát xít được hình thành như thế nào? Khối đồng minh chống phát xít được hình thành như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 97 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Nêu những sự kiện chính về cuộc phản công của quân Đồng minh trên các mặt trận (từ tháng 11-1942 đến tháng 6-1944). Nêu những sự kiện chính về cuộc phản công của quân Đồng minh trên các mặt trận (từ tháng 11-1942 đến tháng 6-1944).

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 99 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Trận phản công tại Xta-lin-grát: diễn biến và ý nghĩa Trận phản công tại Xta-lin-grát: diễn biến và ý nghĩa

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 99 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Quân đội Nhật Bản bị đánh bại như thế nào? Quân đội Nhật Bản bị đánh bại như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 101 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 101 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Phát xít Đức đã bị hủy diệt như thế Phát xít Đức đã bị hủy diệt như thế

Giải bài tập 1 trang 101 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, Liên Xô đã có vai trò như thế nào ? Trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, Liên Xô đã có vai trò như thế nào ?

Giải bài tập 2 trang 101 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Từ cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, Từ cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai,

Giải bài tập 3 trang 101 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng