Bình chọn:
4.5 trên 49 phiếu
Tình hình nước ta sau năm 1867 có gì đáng chú ý? Tình hình nước ta sau năm 1867 có gì đáng chú ý?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 116 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Hãy thuật lại vụ “Đuy-puy” và nêu kết cục của nó. Hãy thuật lại vụ “Đuy-puy” và nêu kết cục của nó.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 117 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Cuộc kháng chiến ở Bắc Kì lần thứ nhất có điểm gì đáng chú ý? Cuộc kháng chiến ở Bắc Kì lần thứ nhất có điểm gì đáng chú ý?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 119 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Trận Cầu Giấy ngày 21-12-1873 ảnh hưởng đến cục diện chiến tranh như thế nào? Trận Cầu Giấy ngày 21-12-1873 ảnh hưởng đến cục diện chiến tranh như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 119 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai như thế nào? - Lịch sử 11 Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai như thế nào? - Lịch sử 11

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 120 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Trận Cầu Giấy lần thứ hai (19-5-1883) Trận Cầu Giấy lần thứ hai (19-5-1883)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 121 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Vì sao đến năm 1883, thực dân Pháp quyết định tiến đánh Thuận An ? Vì sao đến năm 1883, thực dân Pháp quyết định tiến đánh Thuận An ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 122 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Hãy nêu nội dung cơ bản của Hiệp ước 1883 Hãy nêu nội dung cơ bản của Hiệp ước 1883

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 123 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Dựa vào nội dung bài học, lập bảng hệ Dựa vào nội dung bài học, lập bảng hệ

Giải bài tập 1 trang 123 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Những nguyên nhân nào khiến cho cuộc Những nguyên nhân nào khiến cho cuộc

Giải bài tập 2 trang 123 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết