Bài 24. Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

Bình chọn:
4.6 trên 51 phiếu
Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp trong chiến tranh Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp trong chiến tranh

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 147 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết

Những chính sách khai thác thuộc địa của Pháp Những chính sách khai thác thuộc địa của Pháp

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 148 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết

Trong thời gian chiến đấu, Việt Nam Quang phục hội Trong thời gian chiến đấu, Việt Nam Quang phục hội

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 149 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết

Việc Duy Tân tham gia cuộc vận động khởi nghĩa năm 1916 Việc Duy Tân tham gia cuộc vận động khởi nghĩa năm 1916

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 149 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết

Việc binh lính người Việt tham gia phong trào yêu nước Việc binh lính người Việt tham gia phong trào yêu nước

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 150 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết

Trong những năm Chiến tranh thế giới Trong những năm Chiến tranh thế giới

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 151 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết

Các cuộc khởi nghĩa của đồng bào dân tộc thiểu số có ý nghĩa gì? Các cuộc khởi nghĩa của đồng bào dân tộc thiểu số có ý nghĩa gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 151 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết

Tại sao các hội kín dùng hình thức tôn giáo và sử dụng bùa chú Tại sao các hội kín dùng hình thức tôn giáo và sử dụng bùa chú

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 151 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết

Vì sao Nguyễn Tất Thành lại quyết định Vì sao Nguyễn Tất Thành lại quyết định

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 153 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết

Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 153 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết

Nêu những biến động về mặt kinh tế, xã hội ở Việt Nam Nêu những biến động về mặt kinh tế, xã hội ở Việt Nam

Giải bài tập 1 trang 153 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết

Điểm lại các phong trào yêu nước tiêu biểu trong thời kì chiến tranh Điểm lại các phong trào yêu nước tiêu biểu trong thời kì chiến tranh

Giải bài tập 2 trang 153 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết

Tại sao nói đây là thời kì phong trào cách mạng Việt Nam Tại sao nói đây là thời kì phong trào cách mạng Việt Nam

Giải bài tập 3 trang 153 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiếtHỏi bài