Bài 3: Trung Quốc

Bình chọn:
4.3 trên 91 phiếu
Tóm tắt mục 1. Trung Quốc bị các nước đế quốc xâm lược

Tóm tắt mục 1. Trung Quốc bị các nước đế quốc xâm lược

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

Tóm tắt mục 2. Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Tôn Trung Sơn và Cách mạng Tân Hợi (1911)

Tóm tắt mục 3. Tôn Trung Sơn và Cách mạng Tân Hợi (1911)

Xem chi tiết

Lý thuyết Trung Quốc

Lý thuyết Trung Quốc

Xem chi tiết

Xác định trên bản đồ Trung Quốc những vùng bị các nước đế quốc chiếm đóng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 13 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Nêu diễn biến chính của các phong trào yêu nước của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 14 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Diễn biến chính của cách mạng Tân Hợi

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 17 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Nêu kết quả của Cách mạng Tân Hợi.

Giải bài tập 1 trang 17 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Nhận xét về phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc

Giải bài tập 2 trang 17 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải