Chương I. Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX

Bình chọn:
4.3 trên 62 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương I - Phần 3 - Lịch sử 11 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương I - Phần 3 - Lịch sử 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương I - Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX - Lịch sử 11

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương I - Phần 3 - Lịch sử 11 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương I - Phần 3 - Lịch sử 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương I - Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX - Lịch sử 11

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương I - Phần 3 - Lịch sử 11 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương I - Phần 3 - Lịch sử 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương I - Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX - Lịch sử 11

Xem chi tiết
 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương I - Phần 3 - Lịch sử 11 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương I - Phần 3 - Lịch sử 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương I - Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX - Lịch sử 11

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương I - Phần 3 - Lịch sử 11 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương I - Phần 3 - Lịch sử 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương I - Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX - Lịch sử 11

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương I - Phần 3 - Lịch sử 11 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương I - Phần 3 - Lịch sử 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương I - Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX - Lịch sử 11

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương I - Phần 3 - Lịch sử 11 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương I - Phần 3 - Lịch sử 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương I - Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX - Lịch sử 11

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương I - Phần 3 - Lịch sử 11 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương I - Phần 3 - Lịch sử 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương I - Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX - Lịch sử 11

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương I - Phần 3 - Lịch sử 11 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương I - Phần 3 - Lịch sử 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương I - Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX - Lịch sử 11

Xem chi tiết
Nêu tình hình Việt Nam giữa thế kỉ XIX, Nêu tình hình Việt Nam giữa thế kỉ XIX,

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 107 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Những hành động nào chứng tỏ thực Những hành động nào chứng tỏ thực

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 108 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Tại sao thực dân Pháp chọn Đà Nẵng Tại sao thực dân Pháp chọn Đà Nẵng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 109 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Em có nhận xét gì về cuộc kháng chiến Em có nhận xét gì về cuộc kháng chiến

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 109 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Âm mưu của thực dân Pháp khi tấn công Gia Định là gì? Âm mưu của thực dân Pháp khi tấn công Gia Định là gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 110 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Hiệp ước Nhâm Tuất giữa Pháp và triều đình Huế (5-6-1862) Hiệp ước Nhâm Tuất giữa Pháp và triều đình Huế (5-6-1862)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 111 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Nêu nội dung cơ bản của Hiệp ước Nhâm Tuất Nêu nội dung cơ bản của Hiệp ước Nhâm Tuất

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 111 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Em có suy nghĩ gì về hành động của Trương Định sau Hiệp ước 1862? Em có suy nghĩ gì về hành động của Trương Định sau Hiệp ước 1862?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 113 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Ba tỉnh miền Tây Nam Kì đã rơi vào tay Pháp như thế nào? Ba tỉnh miền Tây Nam Kì đã rơi vào tay Pháp như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 114 SGK Lịch sử 11. Ba tỉnh miền Tây Nam Kì đã rơi vào tay Pháp như thế nào?

Xem chi tiết
Nêu những đặc điểm của cuộc kháng Nêu những đặc điểm của cuộc kháng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 115 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Quan sát lược đồ (hình 52), xác định địa Quan sát lược đồ (hình 52), xác định địa

Giải bài tập 1 trang 115 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài