Đề kiểm tra giữa kì 2

Bình chọn:
4.7 trên 82 phiếu
Đề kiểm tra giữa kì 2 lịch sử 11 - Đề số 1

Đề kiểm tra giữa kì 2 lịch sử 11 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra giữa kì 2 lịch sử 11 - Đề số 2

Đề kiểm tra giữa kì 2 lịch sử 11 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra giữa kì 2 lịch sử 11 - Đề số 3

Đề kiểm tra giữa kì 2 lịch sử 11 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Đề kiểm tra giữa kì 2 lịch sử 11 - Đề số 4

Đề kiểm tra giữa kì 2 lịch sử 11 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra giữa kì 2 lịch sử 11 - Đề số 5

Đề kiểm tra giữa kì 2 lịch sử 11 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải