Bài 21. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX

Bình chọn:
4.6 trên 95 phiếu
Tóm tắt mục I. Phong trào Cần Vương bùng nổ

Tóm tắt mục I. Phong trào Cần Vương bùng nổ

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần Vương và phong trào đấu tranh tự vệ cuối thế kỉ XIX

Tóm tắt mục II. Một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần Vương và phong trào đấu tranh tự vệ cuối thế kỉ XIX

Xem chi tiết

Phong trào Cần Vương bùng nổ trong hoàn cảnh nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 125 SGK Lịch sử 11. Phong trào Cần Vương bùng nổ trong hoàn cảnh nào?

Xem lời giải

Tóm lược diễn biến 2 giai đoạn của phong trào Cần vương

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 128 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Trình bày diễn biến chính của khởi nghĩa Bãi Sậy

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 129 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Mô tả cấu trúc của căn cứ Ba Đình

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 131 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Ba Đình

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 131 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Tóm lược các giai đoạn phát triển của khởi nghĩa Hương Khê

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 133 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Tại sao khởi nghĩa Hương Khê được coi là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 133 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Tóm lược các giai đoạn phát triển của khởi nghĩa Yên Thế

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 135 SGK Lịch sử 11. Tóm lược các giai đoạn phát triển của khởi nghĩa Yên Thế

Xem lời giải

Cách tổ chức và chiến đấu của nghĩa quân Bãi Sậy

Giải bài tập 1 trang 136 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Lập bảng hệ thống kiến thức về các cuộc

Giải bài tập 2 trang 136 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm nào khác so với các cuộc

Giải bài tập 3 trang 136 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải