Bài 2. Ấn Độ

Bình chọn:
4.6 trên 113 phiếu
Tóm tắt mục I. Tình hình kinh tế, xã hội Ấn Độ nửa sau thế kỉ XIX

Từ đầu thế kỉ XVII, cuộc đấu tranh giành quyền lực giữa các chúa phong kiến trong nước làm cho Ấn Độ suy yếu.

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Cuộc khởi nghĩa Xipay (1857-1859)

Tóm tắt mục 2. Cuộc khởi nghĩa Xipay (1857-1859)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Đảng Quốc đại và phong trào dân tộc (1885 - 1908)

Tóm tắt mục 3. Đảng Quốc đại và phong trào dân tộc (1885 - 1908)

Xem chi tiết

Lý thuyết Ấn Độ

Lý thuyết Ấn Độ

Xem chi tiết

Hãy nêu những nét lớn trong chính sách thống trị của thực dân Anh ở Ấn Độ

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 9 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Hãy nêu nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Xipay.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 10 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Hãy trình bày sự thành lập và phân hóa trong Đảng Quốc đại.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 12 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Đảng Quốc đại có vai trò như thế nào trong phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ ?

Giải bài tập 1 trang 12 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Nêu tính chất và ý nghĩa của cao trào đấu tranh 1905 - 1908 của nhân dân Ấn Độ

Giải bài tập 2 trang 12 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải