Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 sử 11 - Đề số 8 có lời giải chi tiết


Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 lịch sử 11 - Đề số 8 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Đề bài

Câu 1. Khi giai cấp tư sản Trung Quốc ra đời và lớn lên bị chèn ép bởi thế lực nào?

A. Chế độ phong kiến Mãn Thanh.

B. Bọn quý tộc mới và triều đình phong kiến Mãn Thanh.

C. Bọn thực dân xâm lược vào Trung Quốc.

D. Bọn thực dân và triều đình phong kiến Mãn Thanh.

Câu 2. Tháng 9-1905, chính đảng của giai cấp tư sản Trung Quốc ra đời với tên gọi là

A. Trung Quốc Đồng minh hội.

B. Trung Quốc Liên minh hội.

C. Đảng Dân chủ tư sản Trung Quốc.

D. Đảng Dân chủ tư sản kiểu mới Trung Quốc.

Câu 3. Ngày 10-10-1911, diễn ra sự kiện gì ở Trung Quốc?

A. Quốc dân đại hội họp ở Nam Kinh bầu Tôn Trung Sơn làm Đại Tông thống.

B. Đồng minh hội phát động khởi nghĩa ở Vũ Xương.

C. Đồng minh hội phát động khởi nghĩa ở miền Nam.

D. Triều đình Mãn Thanh bị sụp đổ.

Câu 4. Sự kiện nào sau đây chứng tỏ cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc chấm dứt?

A. Nền quân chủ Mãn Thanh sụp đổ.

B. Tôn Trung Sơn từ chức Đại Tổng thống, trao quyền cho Viên Thế Khải.

C. Khởi nghĩa ở Vũ Xương bị thất bại.

D. Triều đình Mãn Thanh bị cấu kết với đế quốc đàn áp cách mạng.

Câu 5. Cuộc vận động Duy tân ở Trung Quốc phát triển chủ yếu trong lực lượng nào?

A. đông đảo nhân dân.

C. giai cấp địa chủ phong kiến.

B. tầng lớp công nhân vừa ra đời.

D.tầng lớp quan lại, sĩ phu có tư tưởng tiên tiến. 

Câu 6. Mục đích chính của cuộc vận động Duy tân ở Trung Quốc là

A. khẳng định vai trò của tầng lớp quan lại, sĩ phu tiến bộ.

B. đưa Trung Quốc phát triển thành một cường quốc ở châu Á.

C. thực hiện những cải cách tiến bộ để cải thiện đời sống nhân dân.

D. hạn chế tình trạng các nước đế quốc tăng cường xâu xé Trung Quốc.

Câu 7. Nguyên  nhân cơ bản dẫn đến sự thất bại của phong trào Nghĩa Hòa đoàn là

A. bị liên quân 8 nước đế quốc đàn áp.

B. không nhận được sự ủng hộ của nhân dân.

C. thiếu sự lãnh đạo thống nhất, thiếu vũ khí.

D. triều đình Mãn Thanh thỏa hiệp với các nước đế quốc.

Câu 8. Sắc lệnh “Quốc hữu hoá đường sắt” (tháng 5/ 1911) của chính quyền Mãn Thanh thực chất là

A. Nhằm tăng cường sự quản lý của nhà nước về giao thông đường sắt.

B. Trao quyền kinh doanh đường sắt cho các nước đế quốc, hành động bán rẻ quyền lợi dân tộc.

C. Tranh thủ sự giúp đỡ của các nước đế quốc để phát triển giao thông đường sắt.

D. Trao quyền khai thác và sử dụng các tuyến đường sắt cho tư nhân Trung Quốc.

Câu 9. Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự thất bại nhanh chóng của cuộc vận động Duy tân ở Trung Quốc là

A. Không dựa vào lực lương nhân dân.

B. Chưa được chuẩn bị kĩ về mọi mặt.

C. Những người lãnh đạo chưa có nhiều kinh nghiệm.

D. Sự chống đối, đàn áp của phái thủ cựu do Từ Hi Thái Hậu đứng đầu.

Câu 10. Mâu thuẫn dân tộc cơ bản nhất trong xã hội Trung Quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là mâu thuẫn giữa

A. Nhân dân Trung quốc với các nước đế quốc xâm lược.

B. Quần chúng nhân dân với chính quyền Mãn Thanh.

C. Giai cấp nông dân với tầng lớp địa chủ phong kiến.

D. Giai cấp công nhân với giai cấp tư sản.

Quảng cáo

Lộ trình SUN 2025

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 B

 D

Câu 1.

Phương pháp: Sgk trang 15.

Cách giải:

Giai cấp tư sản Trung Quốc ra đời từ cuối thế kỉ XIX đã lớn mạnh lên rất nhiều vào đầu thế kỉ XX. Họ bị tư bản nước ngoài và triều đình phong kiến Mãn Thanh chèn ép, kìm hãm.

Chọn đáp án: D

Câu 2.

Phương pháp: Sgk trang 15.

Cách giải:

Tháng 8-1905, Trung Quốc Đồng minh hội – chính đảng của giai cấp tư sản Trung Quốc ra đời.

Chọn đáp án: A

Câu 3.

Phương pháp: Sgk trang 16.

Cách giải:

Ngày 10-10-1911, Đồng minh hội phát động khởi nghĩa ở Vũ Xương. Cuộc khởi nghĩa thắng lợi nhanh chóng và lan rộng ra tất cả các tỉnh miền Nam và miền Trung Trung Quốc.

Chọn đáp án: B

Câu 4.

Phương pháp: Sgk trang 17.

Cách giải:

Ngày 6-3-1912, Viên Thế Khải tuyên thệ nhậm chức Đại Tổng thống Trung Hoa Dân quốc. Trên thực tế cách mạng Tân Hợi đến đâu chấm dứt. Các thế lực phong kiến quân phiệt lên nắm chính quyền.

Chọn đáp án: B

Câu 5.

Phương pháp: Sgk trang 14.

Cách giải:

Cuộc vận động Duy tân Mậu Tuất năm 1898 phát triển chủ yếu trong tầng lớp quan lại, sĩ phu có tư tưởng tiên tiến mà không dựa vào lực lượng của nhân dân.

Chọn đáp án: D  

Cau 6.

Phương pháp: Sgk trang 14, suy luận.

Cách giải:

Cuối thế kỉ XIX, trong bối cảnh các nước đế quốc tăng cường xâu xé Trung Quốc, một số nhân vật tiến bộ thuộc giới sĩ phu Trung Quốc chủ trương tiến hành cải cách để cứu vãn tình thế. Đó là cuộc Duy tân năm Mậu Tuất năm 1898 do hai nhà nho yêu nước Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu lãnh đạo, có sự đồng tình của vua Quang Tự.

=> Mục đich chính của cuộc vận động Duy tân năm Mậu Tuất năm 1898 là nhằm hạn chế tình trạng các nước đế quốc tăng cường xâu xé Trung Quốc.

Chọn đáp án: D

Câu 7.

Phương pháp: Sgk trang 14, suy luận.

Cách giải:

Phong trào Nghĩa Hòa Đoàn đã chiến đấu chống xâm lăng nhưng cuối cùng bị thất bại vì thiếu sự lãnh đạo thống nhất, thiếu vũ khí. Sau đó, với điều ước Tân Sửu (1901), Trung Quốc chính thức trở thành nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến.

=> Đây là nguyên nhân cơ bản đưa đến sự thất bại của phong trào Nghĩa hòa đoàn.

Chọn đáp án: C

Câu 8.

Phương pháp: Sgk trang 16, suy luận.

Cách giải:

Ngày 9-5-1911, chính quyền Mãn Thanh ra sắc lệnh “Quốc hữu hóa đường sắt” thực chất là trao quyền kinh doanh cho các nước đế quốc, bán rẻ quyền lợi dân tộc. Sự kiện này đã gây nên một làn sóng căm phẫn công khai trong quần chúng nhân dân và trong tầng lớp tư sản, châm ngòi cho một cuộc cách mạng

Chọn đáp án: B

Câu 9.

Phương pháp: phân tích đánh giá.

Cách giải:

Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự thất bại của phong trào Duy tân của Trung Quốc là do: phong trào chỉ phát triển chủ yếu trong tầng lớp quan lại, sĩ phu có ý thức tiếp thu tư tưởng tiên tiến mà không dựa vào lực lượng nhân dân.

=> Cuộc vận động Duy  tân nhanh chóng thất bại khi vấp phải sự chống đối manh mẽ của phái thủ cựu.

Chọn đáp án: A

Câu 10.

Phương pháp: phân tích, đánh giá.

Cách giải:

Sau chiến tranh thuốc phiện, các nước đế quốc từng bước xâu xé Trung Quốc. Đến cuối thế ki XIX, Đức đã chiếm đóng vùng Sơn Đông;; Anh chiếm vùng châu thổ sông Dương Tử (Trường Giang); Pháp chiếm vùng Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông; Nga, Nhật Bản chiếm vùng Đông Bắc;…dưới sự xâu xé của các nước đế quốc, mâu thuẫn dân tộc cơ bản nhấ trong xã hội Trung Quốc đó là mâu thuaanc giữa nhâ dân Trung Quốc với các nước đế quốc xâm lược

Chọn đáp án: A

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 - Xem ngay

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.