Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 3 - Đề số 7 có lời giải chi tiết


Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Đề bài

Câu 1. Tại sao giai cấp công nhân Việt Nam sớm bước lên vũ đài đấu tranh chống thực dân Pháp?

A. Vì họ là lực lượng cách mạng động đảo và hăng hái nhất ở Việt Nam.

B. Vì họ bị thực dân Pháp áp bức, bóc lột nặng nề nhất.

C. Vì họ đại diện cho giai cấp tiên tiến nhất.

D. Vì họ xuất thân từ nông dân.

Câu 2. Nguyễn Tất Thành rời Bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào?

A. 5/6/1911.             B. 6/5/1911.

C. 5/5/1911.             D. 6/6/1911.

Câu 3. Việt Nam Quang Phục hội chuyển hướng về hoạt động trong nước khi nào?

A. Khi Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ.

B. Khi Chiến tranh thế giới thứ nhất bước vào giai đoạn quyết liệt.

C. Khi Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề của Chiến tranh thế giới thứ nhất.

D. Khi Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.

Câu 4. Tên tuổi của Bạch Thái Bưởi gắn liền với giai tầng nào trong xã hội Việt Nam trong chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Giai cấp nông dân.

B. Tầng lớp tư sản dân tộc.

C. Giai cấp công nhân.

D. Tầng lớp tiểu tư sản thành thị

Câu 5. Phong trào nào sử dụng hình thức tôn giáo trong tổ chức và hoạt động?

A. Phong trào đấu tranh của dân tộc thiểu số.

B. Việt Nam Quang Phục hội.

C. Khởi nghĩa binh lính Thái Nguyên.

D. Phong trào Hội kín Nam Kì.

Câu 6. Hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam là gì?

A. Đập phá máy móc, đốt công xưởng

B. Bãi công đòi tăng lương và giảm giờ làm

C. Bỏ việc, phá giao kèo, đánh lại cai kí, đưa đơn yêu cầu, tham gia khởi nghĩa, bãi công.

D. Từ bãi công tiến lên tổng bãi công để đòi quyền lợi về kinh tế

Câu 7. Thành phần tham gia đông đảo nhất trong phong trào Hội kín ở Nam Kì là

A. Nông dân và dân nghèo thành thị

B. Công nhân và binh lính người Việt.

C. Nông dân và công nhân.

D. Công nhân, thợ thủ công và dân nghèo thành thị.

Câu 8. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự thất bại của phong trào Hội kín ở Nam Kì là gì?

A. Lực lượng của thực dân Pháp rất mạnh.

B. Phong trào chưa phát triển mạnh mẽ.

C. Không có giai cấp tiên tiến lãnh đạo.

D. Không thu hút được nhiều người tham gia phong trào..

Câu 9. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, công nhân Việt Nam tiếp thu được tư tưởng nào để chuyển sang đấu tranh tự giác?

A. Tư tưởng Tam dân của Tôn Trung Sơn ở Trung Quốc.

B. Tư tưởng yêu nước của dân tộc ta.

C. Tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lê-nin.

D. Tư tưởng chủ nghĩa xã hội không tưởng. 

Câu 10. Chính quyền thực dân cố gắng khôi phục, duy trì và mở rộng cơ sở công nghiệp ở Việt Nam để làm gì?

A. Để thu được nhiều lợi nhuận phục vụ cho chiến tranh.

B. Để bù đắp cho công nghiệp chính quốc.

C. Để có cơ sở đầu tư ngày càng nhiều vào Việt Nam.

D. Để khai thác tối đa tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam. 

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1. B

2. A

3. B

4. B

5. D

6. C

7. A

8. C

9. C

10. B

Câu 1.

Phương pháp: suy luận, phân tích.

Cách giải:

Giai cấp công nhân là giai cấp chịu nhiều áp bức, bóc lột nặng nề nhất. Chịu 3 tầng áp bức từ tư sản, đia chủ và thực dân Pháp. Vốn xuất thân từ nông dân, do ruộng đất đã bị địa chủ và tư bản Pháp cướp đoạt nên họ đành phải bỏ quê hương ra thành phố kiếm sống ở các nhà máy, xí nghiệp. Làm tại đây, họ bị tư bản Pháp chèn ép, cuôc sống vô cùng khó khăn, khổ cực. Chính vì lẽ đó, giai cấp công nhân phát triển đông đảo ở giai đoạn này đã nhanh chóng bước lên vũ đài chính trị, trước tiên là đấu tranh chống Pháp.

Chọn B

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 152

Cách giải:

Ngày 5-6-1911, Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Nhà Rồng (Sài Gòn) ra đi tìm đường cứu nước.

Chọn A

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 148

Cách giải:

Sau những hoạt động không thành công năm 1913, Việt Nam Quang phục hội gân như nằm im. Khi chiến tranh bùng nổ, tình hình thay đổi. Hội đã tổ chức nhiều cuộc bạo động (cuộc bạo động tháng 9-1914 và cuộc bạo động 28-9-1914, thời điểm Chiến tranh thế giới thứ nhất đang bước vào giai đoạn quyết liệt).

Chọn B

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 147

Cách giải:

Chiến tranh nổ ra làm cho hàng hóa nhập khẩu từ Pháp sang  Đông Dương giảm hẳn, tạo điều kiện cho tư bản người Việt có điều kiện phát triển và mở rộng sản xuất. Ngoài Nguyễn Hữu Thu, Phạm Văn Thi công ti của Bạch Thái Bưởi (Hài Phòng) từ 3 tàu chờ khách đã lên đến 25 tàu với trọng tải 4042 tấn. Trước chiến tranh các cơ sở kinh doanh của Bạch Thái Bưởi mới có vài trăm công nhân, trong chiến tranh đã lên tới trên 1000 người. Đây đều là những tên tuổi thuộc tầng lớp tư sản dân tộc. Tư sản Việt Nam một số ngành đã thoát khỏi sự kiềm chế của tư bản Pháp, Bạch Thái Bưởi là một trường hợp tiêu biểu.

Chọn B

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 151

Cách giải:

Phong trào yêu nước của nhân dân Nam Kì tồn tại trong các tổ chức hội kín như Thiên địa hội, Nghĩa hòa hội, Phục hưng hội,…Các hội kín thường núp dưới hình thức tôn giáo,, mê tín để dễ tuyên truyền vận động và hoạt động trong quần chúng, chủ yếu là nông dân.

Chọn D

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 152

Cách giải:

Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, công nhân đã kết hợp đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế với bạo động vũ trang. Phong trào công nhân cũng đã thể hiện tình đoàn kết, ý thức kỷ luật của giai cấp công nhân và mang tính tự phát. Trong đó, ở giai đoạn đầu, công nhân đấu tranh bằng việc bỏ việc, phá giao kèo, đánh lại cai kí, đưa đơn yêu cầu, tham gia khởi nghĩa và bãi công.

Chọn C

Câu 7.

Phương pháp: sgk trang 151

Cách giải:

Lực lượng tham gia đông đảo nhất trong phong trào Hội kín ở Nam Kì là đông đảo quần chúng nhân dân nhưng chủ yếu là nông dân và dân nghèo thành thị.

Năm 1913, đã có 600 nông dân các tỉnh Gia Định, Tân An, Vĩnh Long, …mặc áo bà ba trắng, đeo bùa chú kéo vào Sài Gòn đánh chiếm công sở, rồi đưa Phan Xích Long lên ngôi.

Chọn A

Câu 8.

Phương pháp: sgk trang 151

Cách giải:

Phong trào Hội Kín ở Nam kì thực chất là phong trào đấu tranh của nông dân – nhưng người bị đè nén đến cùng cực đã vùng lên quyết liệt, nhưng vì thiếu sự lãnh đạo của giai cấp tiên tiến nên đã nhanh chóng thất bại.

Chọn C

Câu 9.

Phương pháp:

Cách giải:

Giai đoạn trước và trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào đấu tranh của công nhân mang tính tự phát, chủ yếu là đòi quyền lợi về kinh tế. Tuy nhiên, sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, công nhân tiếp thu tư tưởng của Chủ nghĩa Mác - Lê-nin thông qua báo chí và sự truyền bá của môt số nhà yêu nước, phong trào công nhân chuyển sang đấu tranh tự phát.

Chọn C

Câu 10.

Phương pháp: sgk trang 146

Cách giải:

Công nghiệp thuộc địa có vai trò quan trọng trong Chiến tranh thế giới thứ nhất. Để bù đắp những thiếu hụt của chính quốc trong thời gian chiến tranh. Những mỏ đang khai thác nay được bỏ vốn thêm; một số công ty than mới xuất hiện như công ty than Tuyên Quang (1915), Đông Triều (1916)

Chọn B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.