Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 sử 11 - Đề số 6 có lời giải chi tiết


Đề bài

Câu 1: (4 điểm) Điền mốc thời gian cho phù hợp với nội dung của lịch sử nước Đức trong bảng sau:

Thời gian

Nội dung sự kiện

Sản xuất công nghiệp Đức phát triển mạnh, vươn lên đứng đấu châu Âu.

Năm 1932

Ngày 30-1-1933

Hít-le vu cáo những người cộng sản đốt cháy nhà Quốc hội, sau đó đặt Đảng Cộng sản ra ngoài vòng phát luật

Năm 1934

Nước Đức trở thành một trại lính khổng lồ, chuẩn bị tiến hành các kế hoạch gây chiến tranh xâm lược

Câu 2: (6 điểm) Nước Đức đã tìm lối thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) như thế nào? Hãy nêu những chính sách về chính trị, kinh tế của nước Đức để đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933)?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 64-68.

Cách giải: 

Thời gian

Nội dung sự kiện

Năm 1929

Sản xuất công nghiệp Đức phát triển mạnh, vươn lên đứng đấu châu Âu.

Năm 1932

Sản xuất công nghiệp ở Đức giảm 47% so với những năm trước khủng hoảng

Ngày 30-1-1933

Hít-le lên làm thủ tướng, mở ra thời kì đen tối trong lịch sử nước Đức.

Tháng 3-1933

Hít-le vu cáo những người cộng sản đốt cháy nhà Quốc hội, sau đó đặt Đảng Cộng sản ra ngoài vòng phát luật

Năm 1934

Nền Cộng hòa Vai-ma hòa toàn sụp đổ

Năm 1938

Nước Đức trở thành một trại lính khổng lồ, chuẩn bị tiến hành các kế hoạch gây chiến tranh xâm lược

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 64-68, suy luận

Cách giải: 

* Nước Đức tìm lối thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933):

- Cuộc khủng hoảng thế giới cuối năm 1929 đã giáng đòn nặng nề vào nền kinh tế Đức. Mâu thuẫn xã hội và các cuộc đấu tranh của nhân dân đã dẫn tới cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng. Giai cấp tư sản không đủ sức mạnh để duy trì chế độ Cộng hòa tư sản, đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng đó.

- Đảng Quốc xã ngày càng mở rộng ảnh hưởng trong quần chúng. Hít-le ra sức tuyên truyền, kích động chủ nghĩa phục thù, chống cộng sản và phân biệt chủng tộc, chủ trương phát xít hóa bộ máy nhà nước, thiết lập chế độ độc tài khủng bố công khai.

- Thế lực phát xít lên cầm quyền ở Đức, ngày 30-1-1933, Tổng thống Hin-đen-bua chỉ định Hít-le làm Thủ tướng và thành lập Chính phủ mới, mở ra thời kì đen tối trong lịch sử nước Đức.

* Những chính sách về chính trị, kinh tế của nước Đức để đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933):

- Về chính trị:

+ Từ năm 1933, Chính phủ Hít-le ráo riết thiết lập nền chuyên chính độc tài, công khai khủng bố các đảng phái dân chủ tiến bộ, trước hết là Đảng Cộng sản Đức.

+ Năm 1934, Tổng thống Hin-đen-bua qua đời, Hít-le tuyên bố hủy bỏ Hiến pháp Vaima, tự xưng là Quốc trưởng suốt đời. Nền Cộng hòa Vaima hoàn toàn sụp đổ.

Về kinh tế: chính quyền phát xít tiến hành tổ chức nền kinh tế theo hướng tập trung, mệnh lệnh, phục vụ nhu cầu quân sự. Tháng 7-1933, Hít-le thành lập Tổng hội đồng kinh tế để điều hành hoạt động của các ngành kinh tế. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.