Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 sử 11 - Đề số 9 có lời giải chi tiết


Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 11 - Đề số 9 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Đề bài

Câu 1. (6.0 điểm) Vì sao Mĩ ban hành Chính sách mới? Nêu những điểm cơ bản trong chính sách mới của Tổng thống Mĩ Rudơven?

Câu 2. (4.0 điểm) Chính sách mới của Tổng thống Mĩ Ru-dơ-ven có ý nghĩa như thế nào?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 72-73

Cách giải: 

* Vì sao Mĩ thi hành chính sách mới?

- Cuối năm 1929, Mĩ lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế nặng nề,... để đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng năm 1932. Tổng thống Ru-dơ-ven đã thực hiện chính sách mới.

* Nêu những điểm cơ bản trong Chính sách mới

- Nhà nước can thiệp tích cực vào đời sống kinh tế:

+ Đề ra nhiều biện pháp giải quyết nạn thất nghiệp.

+ Ban hành nhiều đạo luật để phục hồi và phát triển kinh tế,... đạo luật phục hưng công nghiệp là quan trọng nhất.

- Tác dụng: kinh tế phục hồi và phát triển giải quyết tình trạng thất nghiệp... duy trì chế độ dân chủ tư sản. 

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 72-73, suy luận

Cách giải: 

Để đưa nước Mĩ thoát khỏi cuộc khủng hoảng, Tổng thống Ru-dơ-ven đã thực hiện Chính sách mới. Chính sách mới có ý nghĩa to lớn đối với nước Mĩ và thế giới:

- Chính sách mới đã giải quyết được một số vấn đề cơ bản của nước Mĩ trong cơn khủng hoảng nguy kịch.

- Nhà nước đã tăng cường vai trò của mình trong việc cứu trọ người thất nghiệp, tạo thêm nhiều việc làm mới, khôi phục sản xuất, xoa dịu mâu thuẫn giai cấp trong xã hội Mĩ.

- Chính sách mới góp phần làm cho nước Mĩ duy trì được chế độ dân chủ tư sản.

- Chính sách mới là bài học kinh nghiệm cho một số nước tư bản phương Tây nhằm thoát khỏi cuộc khủng hoảng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí