Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 sử 11 - Đề số 2 có lời giải chi tiết


Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 11 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Đề bài

Câu 1. Sự kiện đánh dấu mốc mở đầu Cách mạng tháng Hai năm 1917 là

A. Cuộc bãi công của công nhân nổ ra khắp thành phố.

B. Hơn 66 nghìn binh lính đã đứng về phía cách mạng.

C. Cuộc biểu tỉnh của 90 nghìn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grat.

D. Nga hoàng Ni-cô-lai II tuyên bố thoái vị.

Câu 2. Ngày 7-10-1917 đã diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Nga?

A. Lê-nin thông qua Luận cương tháng Mười.

B. Lê-nin bí mật từ Pê-tơ-rô-grat về Mát-xcơ-va, trực tiếp chỉ đạo cách mạng.

C. Quân khởi nghĩa tấn công vào cung điện mùa Đông.

D. Lê-nin bí mật rời từ Phần Lan về Pê-tơ-rô-grat, trực tiếp chỉ đạo cách mạng.

Câu 3. Tại Xô Viết toàn Nga, sắc lệnh nào được thông qua?

A. Sắc lệnh bánh mì và Sắc lệnh ruộng đất.

B. Sắc lệnh hòa bình và Sắc lệnh ruộng đất.

C. Sắc lệnh hòa bình và Sắc lệnh bánh mì.

D. Sắc lênh hòa bình, Sắc lệnh bánh mì và Sắc lệnh ruộng đất.

Câu 4. Mở ra kỉ nguyên mới cho nước Nga, làm thay đổi vận mệnh đất nước và số phận của hàng triệu con người ở Nga đó là

A. mục đích của Cách mạng tháng Mười Nga.

C. nguyên tắc của Cách mạng tháng Mười Nga.

B. ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười Nga.

D. nội dung của Cách mạng tháng Mười Nga.

Câu 5. Tiến lên cách mạng Xã hội chủ nghĩa là xu hướng của cuộc cách mạng nào ở Nga?

A. Cách mạng 1905 – 1907.

B. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

C. Cách mạng tháng Hai năm 1917.

D. Tất cả các cuộc cách mạng trên. 

Câu 6. Kết quả lớn nhất của cuộc tấn công vào Cung điện Mùa Đông đêm 25-10-1917 là gì?

A. Các bộ trưởng của chính phủ lâm thời tư sản bị bắt.

B. Cung điện Mùa Đông bị quân khởi nghĩa chiếm,

C. Toàn bộ chính phủ lâm thời bị bắt.

D. Quân khởi nghĩa chiếm toàn bộ Pê-tơ-rô-grát.

Câu 7. Tại sao nói: “Cách mạng tháng 10 Nga còn mang tính chất của cách mạng giải phóng dân tộc?”

A. Cách mạng giải quyết mâu thuẫn dân tộc.

B. Cách mạng đánh đuổi giặc ngoại xâm.

C. Cách mạng giải phóng cho các dân tộc bị đế quốc Nga thống trị.

D. Cách mạng giành độc lập cho giai cấp nông dân

Câu 8. “Giống như Mặt trời chói lọi, cách mạng thảng Mười Nga chiếu sảng nhất năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên Trái Đất”. Câu nói đó của ai?

A. Lê-nin.                   B. Hồ Chí Minh.

C. Xta-lin.                   D. Mao Trạch Đông.

Câu 9. Khó khăn lớn nhất của nước Nga Xô viết từ năm 1918 đến năm 1920 là gì?

A. Nền kinh tế bị kiệt quệ do chiến tranh tàn phá.

B. Chính quyền Xô viết mới thành lập, còn quá non trẻ.

C. 14 nước đế quốc cấu kết với bọn phản động trong nước mở cuộc tấn công vũ trang vào nước Nga.

D. Bọn phản động trong nước ngóc đầu dậy chống chính quyền cách mạng.

Câu 10. Để rút khỏi chiến tranh, Hòa ước Bơ- rét-li-tốp (3-1918) Nga kí với nước nào?

A. Nga kí với Anh.

B. Nga kí với Đức

C. Nga kí với Pháp.

D. Nga kí với Mĩ.

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 C

 D

 B

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 49.

Cách giải:

Tháng 2-1917 (theo lịch Nga) một cuộc cách mạng dân chủ tư sản bùng nổ ở Nga. Sự kiện mở đầu là cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grat.

Chọn đáp án: C.

Câu 2.

Phương pháp: Sgk trang 50.

Cách giải:

Ngày 7-10 (20-10) năm 1917, Lê -nin bí mật rời từ Phần Lan về Pê-tơ-rô-grat, trực tiếp chỉ đạo cách mạng.

Chọn đáp án: D

Câu 3.

Phương pháp: Sgk trang 51.

Cách giải:

Các sắc lệnh đầu tiên của Chính quyền Xô viết đã được thông qua: Sắc lệnh hòa bình và Sắc lệnh ruộng đất.

Chọn đáp án: B

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 50.

Cách giải:

Mở ra kỉ nguyên mới cho nước Nga, làm thay đổi vận mệnh đất nước và số phận của hàng triệu con người ở Nga đó là ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga.

Chọn đáp án: B

Câu 5.

Phương pháp: Sgk trang 50.

Cách giải:

Tháng 4-1917, Lê – nin có bản báo cáo quan trọng trước Trung ương Đảng Bônsêvích chỉ ra mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đó là xu hướng của cách mạng tháng Mười Nga.

Chọn đáp án: B

Câu 6.

Phương pháp: suy luận.

Cách giải:

Từ tháng 10-1917, không khí cách mạng đã bao trùm khắp nước Nga. Ngày 7-10. Lê –nin đã bí mật rời Pê-tơ-rô-grát, trực tiếp chỉ đạo cách mạng, lãnh đạo cuộc khởi nghĩa trong cả nước.

Cuộc khởi nghĩa 24 -10, các đội Cận vệ đỏ đã nhanh chóng chiếm được những vị trí then chốt ở thủ đô. Đêm 25-10, quân khởi nghĩa chiếm Cung điện Mùa đông. Toàn bộ Chính phủ tư sản lâm thời bị bắt. Ngày 25-10 (7-11) trở thành ngày thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười.

=> Toàn bộ Chính phủ tư sản lâm thời bị bắt là kết quả lớn nhất trong cuộc tấn công vào Cung điện mùa Đông đêm 25-10-1917.

Chọn đáp án: C

Câu 7.

Phương pháp: suy luận.

Cách giải:

Trước cách mạng tháng Hai, có 100 dân tộc nằm dưới sự thống trị của đế quốc Nga, với cách mạng tháng Hai, đế quốc Nga bị lật đổ, chính phủ lâm thời được giai cấp tư sản thành lập, nước Nga trở thành nước Cộng hòa. Đến cách mạng tháng Mười (1917) thắng lợi, đã lật đổ hoàn toàn chính phủ lâm thời, đầu năm 1918, cách mạng giành thắng lợi hoàn toàn trên đất nước Nga. Chính quyền Xo viết đươc thành lập. Như vậy, cách mạng tháng Mười Nga không chỉ lật đổ chế độ Nga hoàng mà còn giải phóng các dân tộc bị đế quốc Nga thống trị. Chính vì thế, nó còn mang tính chất như một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.

Chọn đáp án: C

Câu 8.

Phương pháp: liên hệ.

Cách giải:

Câu nói của chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện vai trò to lớn của cách mạng tháng Mười đối với Việt Nam. Khi Nguyễn Ái Quốc đọc được “Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê nin” là khi tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc, con đường cách mạng vô sản. Cách mạng tháng Mười chính là cái mốc quan trọng đánh dấu bước chuyển min của loài người, bước từ kỉ nguyên nô lệ sang kỷ nguyên con người làm chủ vận mệnh của mình, tạo nên bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử nhân loại.

Xuyên suốt trong quá trình hoạt động của mình Chỉ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định: “Cách mạng tháng Mười mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và cả loài người, thời đại qua quá độ từ chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới”. Đối với dân tộc Việt Nam nói riêng cũng như các dân tộc bị áp bức trên thế giới nói chunng như mặt trời chói lọi, chiếu sáng và thức tỉnh hàng triệu người bị áo bức, bóc lột trên thế giới.

Chọn đáp án: B

Câu 9.

Phương pháp: phân tích, đánh giá.

Cách giải:

Cuối năm 1918, quân đội 14 nước đế quốc câu kết với lực lượng phản cách mạng trong nước mở cuộc tấn công vũ trang nhằm tiêu diệt nước Nga non trẻ, trong suốt 3 năm (1918-1920), nhân dân Nga đã tập trung chiến đấu chống thù trong giặc ngoài trong những điều kiện vô cùng khó khăn để giữ vững chinh quyền Xô viết. Trong đó, khó khăn về ngoại xâm là khó khăn lớn nhất của nước Nga.

Chọn đáp án: C

Câu 10.

Phương pháp: liên hệ.

Cách giải:

Tháng 11-1917, dưới sự lãnh đạo của Lê-nin và Đảng Bônsêvích, nhân dân Nga đứng lên làm cuộc cách mang xã hội chủ nghĩa – được gọi là cách mạng tháng Mười (theo lịch Nga). Nhà nước Xo Viết ra đời, thông qua Sắc lênh Hòa bình, kêu gọi chính phủ các nước tham chiến chấm dứt chiến tranh. Lời kêu gọi hòa bình này không được các nước trong phe Hiệp ước hưởng ứng vì Anh, Pháp, Mĩ muốn kết thúc trên chiến thắng. Trước tình hình đó, để bảo vệ chính quyền non trẻ, nhà nước Xô Viết buộc phải kí riêng với Đức Hòa ước Bre Litốp (3-3-1918), nước Nga rút khỏi cuộc chiến tranh đế quốc.

Chọn đáp án: B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí