ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TỰ NHIÊN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 2 trang 28 SBT địa 12

Giải câu 2 trang 28 sách bài tập Địa lí 12, Ở miền Bắc, đai nhiệt đới gió mùa có độ cao trung bình

Xem lời giải

Câu 3 trang 28 SBT địa 12

Giải câu 3 trang 28 sách bài tập Địa lí 12, Ở miền Nam, đai nhiệt đới gió mùa lên đến độ cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 28 SBT địa 12

Giải câu 4 trang 28 sách bài tập Địa lí 12, Khí hậu ở đai nhiệt đới gió mùa có đặc điểm

Xem lời giải

Câu 7 trang 29 SBT địa 12

Giải câu 7 trang 29 sách bài tập Địa lí 12, Tại sao đai nhiệt đới gió mùa ở miền Nam lại ở độ cao cao hơn ở miền Bắc.

Xem lời giải

Câu 5 trang 29 SBT địa 12

Giải câu 5 trang 29 sách bài tập Địa lí 12, Cảnh quan trong đai nhiệt đới gió mùa gồm:

Xem lời giải

Câu 6 trang 29 SBT địa 12

Giải câu 6 trang 29 sách bài tập Địa lí 12, Ở vùng đồi núi thấp, nhóm đất chủ yếu là

Xem lời giải

Câu 8 trang 29 SBT địa 12

Giải câu 8 trang 29 sách bài tập Địa lí 12, Trình bày đặc điểm tự nhiên của đai cận nhiệt gió mùa trên núi bằng cách hoàn thành bảng dưới đây:

Xem lời giải

Câu 9 trang 30 SBT địa 12

Giải câu 9 trang 30 sách bài tập Địa lí 12, Đai ôn đới gió mùa trên núi chỉ có ở

Xem lời giải

Câu 10 trang 30 SBT địa 12

Giải câu 10 trang 30 sách bài tập Địa lí 12, So sánh đặc điểm của 2 miền tự nhiên: miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ với miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.

Xem lời giải

Câu 11 trang 31 SBT địa 12

Giải câu 11 trang 31 sách bài tập Địa lí 12, Tại sao miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ lại có mùa đông đến sớm, kết thúc muộn?

Xem lời giải

Câu 12 trang 31 SBT địa 12

Giải câu 12 trang 31 sách bài tập Địa lí 12, Trong sử dụng tự nhiên, miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có những thuận lợi và khó khăn gì?

Xem lời giải

Câu 13 trang 31 SBT địa 12

Giải câu 13 trang 31 sách bài tập Địa lí 12, Hãy chứng minh sự tương phản về địa hình của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất