Chương I. Số hữu tỉ

Bình chọn:
4.3 trên 40 phiếu
Lý thuyết Tập hợp Q các số hữu tỉ

I. Số hữu tỉ

Xem chi tiết

Câu hỏi khởi động trang 5

Nhiệt độ lúc 13 giờ ngày 24/01/2016 tại một số trạm đo được bởi bảng như sau:

Xem lời giải

Câu hỏi mục I trang 5, 6

Viết các số -3; 0,5;2 3/7 dưới dạng phân số...Các số 21; -12;

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 6, 7

Biểu diễn số hữu tỉ 7/10 trên trục số...Biểu diễn số hữu tỉ -0,3 trên trục số

Xem lời giải

Câu hỏi mục III trang 7, 8

Quan sát hai điểm biểu diễn các số hữu tỉ 5/4 và -5/4 trên trục số sau:...Tìm số đối của mỗi số sau:

Xem lời giải

Câu hỏi mục IV trang 8, 9, 10

So sánh:...Giả sử hai điểm a, b lần lượt biểu diễn hai số nguyên a,b trên trục số nằm ngang. Với a < b, nêu nhận xét về vị trí của điểm a so với điểm b trên trục số đó.

Xem lời giải

Bài 1 trang 10

Các số 13, -29; -2,1; 2,28; -12/ -18 có là số hữu tỉ không? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 2 trang 10

Chọn kí hiệu thích hợp cho dấu “?”

Xem lời giải

Bài 3 trang 10

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? a) Nếu ...

Xem lời giải

Bài 4 trang 11

Quan sát trục số sau và cho biết các điểm A, B, C, D biểu diễn những số nào?

Xem lời giải

Bài 5 trang 11

Tìm số đối của mỗi số sau:

Xem lời giải

Bài 6 trang 11

Biểu diễn số đối của mỗi số đã cho trên trục số sau:

Xem lời giải

Bài 7 trang 11

So sánh

Xem lời giải

Bài 8 trang 11

a) Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: b) Sắp xếp các số sau theo thứ tự giảm dần:

Xem lời giải

Bài 9 trang 11

Hình 4 mô tả một chiếc cân khối lượng, ở đó các vạch ghi 46 và 48 lần lượt ứng với các số đo 46 kg và 48 kg. Khi nhìn vị trí mà chiếc kim chỉ vào, bạn Minh đọc số đo là 47,15 kg, bạn Dương đọc số đo là 47,3 kg, bạn Quân đọc số đo là 47,65 kg. Bạn nào đã đọc đúng số đo? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 10 trang 11

Cô Hạnh dự định xây tầng hầm cho ngôi nhà của gia đình. Một công ty tư vấn xây dựng đã cung cấp cho cô Hạnh lựa chọn một trong sáu số đo chiều cao của tầng hầm như sau: 2,3 m; 2,35 m; 2,4 m; 2,55 m; 2,5 m; 2,75 m. Cô Hạnh dự định chọn chiều cao của tầng hầm lớn hơn

Xem lời giải

Lý thuyết Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ

I. Cộng và trừ hai số hữu tỉ. Quy tắc chuyển vế

Xem chi tiết

Câu hỏi mục I trang 12, 13, 14

Thực hiện các phép tính sau:...Tính:...Tính một cách hợp lí:

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 14, 15, 16

Thực hiện các phép tính sau:...Giải bài toán nêu trong phần mở đầu.

Xem lời giải

Bài 1 trang 16

Tính:

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất