Giải bài 7 trang 11 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Đề bài

So sánh:

a)\(2,4\) và \(2\frac{3}{5}\);                b) \( - 0,12\) và \( - \frac{2}{5}\)         c)\(\frac{{ - 2}}{7}\) và \( - 0,3\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đưa các số về dạng hai phân số cùng mẫu rồi so sánh.

Lời giải chi tiết

a)\(2,4 = \frac{{12}}{5}\) và \(2\frac{3}{5} = \frac{{13}}{5}\)

Ta có: \(\frac{{12}}{5} < \frac{{13}}{5} \Rightarrow 2,4 < 2\frac{3}{5}\).             

b) \( - 0,12 =  - \frac{3}{{25}}\) và \( - \frac{2}{5} =  - \frac{{10}}{{25}}\)        

Ta có: -3 > -10 nên \( - \frac{3}{{25}} >  - \frac{{10}}{{25}}\) nên \( - 0,12 >  - \frac{2}{5}\).

c)\(\frac{{ - 2}}{7} = \frac{{ - 20}}{{70}}\) và \( - 0,3 = \frac{{ - 3}}{{10}} = \frac{{ - 21}}{{70}}\).

Do \(\frac{{ - 20}}{{70}} > \frac{{ - 21}}{{70}}\) nên \(\frac{{ - 2}}{7} >  - 0,3.\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm