Bài 4. Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc dấu ngoặc trang 23 SGK Toán 7 cánh diều

Bình chọn:
4.5 trên 84 phiếu
Lý thuyết Thứ tự thực hiện phép tính. Quy tắc dấu ngoặc

I. Thứ tự thực hiện các phép tính

Xem chi tiết

Câu hỏi mục I trang 23, 24

Tính giá trị của mỗi biểu thức sau:...

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 24, 25

Tính một cách hợp lí:

Xem lời giải

Bài 1 trang 25

Tính

Xem lời giải

Bài 2 trang 25

Tính:

Xem lời giải

Bài 3 trang 26

Chọn dấu " "=", " khác " thích hợp cho dấu “?” :

Xem lời giải

Bài 4 trang 26

Tính một cách hợp lí:

Xem lời giải

Bài 5 trang 26

Một mảnh vườn có dạng hình chữ nhật với độ dài hai cạnh là 5,5 m và 3,75 m. Dọc theo các cạnh của mảnh vườn, người ta trồng các khóm hoa, cứ 1/4 m trồng một khóm hoa. Tính số khóm hoa cần trồng.

Xem lời giải

Bài 6 trang 26

Cho miếng bìa có kích thước như hình vẽ bên (các số đo trên hình tính theo đơn vị đề-xi-mét).

Xem lời giải

Bài 7 trang 26

Giá niêm yết của một chiếc ti vi ở cửa hàng là 20 000 000 đồng. Cửa hàng giảm lần thứ nhất 5% giá niêm yết của chiếc ti vi đó. Để nhanh chóng bán hết số lượng ti vi, cửa hàng giảm thêm 2% của giá ti vi sau lần giảm giá thứ nhất. Hỏi khách hàng phải trả bao nhiêu tiền cho chiếc ti vi đó sau 2 lần giảm giá?

Xem lời giải

Bài 8 trang 26

Chủ cửa hàng bỏ ra 35 000 000 đồng mua một loại sản phẩm để bán. Chủ cửa hàng đã bán

Xem lời giải