Giải bài 8 trang 26 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Đề bài

Một chủ cửa hàng bỏ ra 35 000 000 đồng mua gạo để bán. Vì kho chứa gạo bị hỏng nên khi phát hiện thì \(\frac{1}{7}\) lượng gạo mua về đó đã bị giảm chất lượng, chủ cửa hàng đã bán số gạo còn lại với giá bán cao hơn \(10\% \) so với giá gạo lúc mua vào và đã bán số gạo bị giảm chất lượng với giá bán thấp hơn \(25\% \) so với giá gạo lúc mua vào.

a) Tính số tiền chủ cửa hàng thu về khi bán hết số gạo đó.

b) Chủ cửa hàng đã lãi hay lỗ bao nhiêu phần trăm?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)       

-          Tính giá gốc số gạo bị hỏng và số gạo không bị hỏng

-          Tính số tiền bán được của số gạo bị hỏng và số gạo không bị hỏng

ð  Số tiền chủ cửa hàng thu về khi bán hết số gạo đó.

b)      - So sánh số tiền thu về với số tiền mua gạo rồi suy ra cửa hàng lãi hay lỗ

– Tính phần trăm số tiền lãi (lỗ)

Lời giải chi tiết

a)      Số gạo bị hỏng mua về có giá gốc là:

\(\frac{1}{7}\).35 000 000 = 5 000 000 (đồng)

Số gạo không bị hỏng có giá gốc là:

35 000 000 – 5 000 000 = 30 000 000 (đồng)

Cửa hàng bán số gạo bị hỏng được số tiền là:

5 000 000 .\(\)\(\frac{{75}}{{100}}\) = 3 750 000 (đồng)

Cửa hàng bán số gạo không bị hỏng được số tiền là:

30 000 000 . \(\frac{{110}}{{100}}\)= 33 000 000 (đồng)

Số tiền cửa hàng thu về khi bán hết số gạo là:

3 750 000 + 33 000 000 =36 750 000 (đồng)

b)      Chủ cửa hàng lãi số tiền là:

36 750 000 – 35 000 000 = 1 750 000 (đồng)

Chủ cửa hàng lãi:

 \(\frac{{1\,\,750\,\,000}}{{35\,000\,000}}.100\%  = 5\% \)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm