Giải bài 6 trang 26 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Đề bài

Cho miếng bìa có kích thước như hình vẽ bên (các số đo trên hình tính theo đơn vị đề-xi-mét).

a) Tính diện tích của miếng bìa.

b) Từ miếng bìa đó, người ta gấp thành một hình hộp chữ nhật. Tính thể tích của hình hộp chữ nhật đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)Chia miếng bìa thành 3 hình chữ nhật rồi tính tổng diện tích của chúng

b)Thể tích hình hộp chữ nhật = chiều dài. Chiều rộng. Chiều cao

Lời giải chi tiết

a)Diện tích miếng bìa là:

\(\left( {0,25 + 1,5 + 0,25 + 1,5} \right).1,5 + 2.0,25.1,5 = 3,5.1,5 + 0,5.1,5 = 1,5.4 = 6\)(dm2)

b) Thể tích hình hộp chữ nhật là:

\(1,5.0,25.1,5 = 0,5625\)(dm3)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm