Bài tập cuối chương VI trang 68 SGK Toán 7 cánh diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 68

Biểu thức nào sau đây là đa thức một biến? Tìm biến và bậc của đa thức đó.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 68

Tính giá trị của biểu thức:

Xem chi tiết

Bài 3 trang 68

Viết đa thức trong mỗi trường hợp sau: a) Đa thức bậc nhất có hệ số của biến bằng – 2 và hệ số tự do bằng 6; b) Đa thức bậc hai có hệ số tự do bằng 4; c) Đa thức bậc bốn có hệ số của lũy thừa bậc 3 của biến bằng 0; d) Đa thức bậc sáu trong đó tất cả hệ số của lũy thừa bậc lẻ của biến đều bằng 0.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 68

Kiểm tra xem trong các số – 1, 0, 1, 2, số nào là nghiệm của mỗi đa thức sau:

Xem chi tiết

Bài 5 trang 68

Cho đa thức

Xem chi tiết

Bài 6 trang 68

Tính:

Xem chi tiết

Bài 7 trang 68

Tính:

Xem chi tiết

Bài 8 trang 69

Cho hai đa thức:

Xem chi tiết

Bài 9 trang 69

Cho

Xem chi tiết

Bài 10 trang 69

Nhân dịp lễ Giáng sinh, một cửa hàng bán quần áo trẻ em thông báo khi mua mỗi bộ quần áo sẽ được giảm 30% so với giá niêm yết. Giả sử giá niêm yết mỗi bộ quần áo là x (đồng). Viết biểu thức tính số tiền phải trả khi mua loại quần áo đó với số lượng: a) 1 bộ; b) 3 bộ; c) y bộ.

Xem chi tiết

Bài 11 trang 69

Một doanh nghiệp kinh doanh cà phê nhận thấy: Sau khi rang xong, khối lượng cà phê giảm 12% so với trước khi rang. a) Tìm số thích hợp cho ? ở bảng sau: b) Tìm công thức chỉ mối liên hệ giữa x và y. c) Để có được 2 tấn cà phê sau khi rang thì doanh nghiệp cần sử dụng bao nhiêu tấn cà phê trước khi rang?

Xem chi tiết

Bài 12 trang 69

Một công ty sau khi tăng giá 50 nghìn đồng mỗi sản phẩm so với giá ban đầu là x (nghìn đồng) với x < 60 thì có doanh thu là

Xem chi tiết

Bài 13 trang 69

Một công ty du lịch tổ chức đi tham quan cho một nhóm khách 50 người với mức giá 400 nghìn đồng/người. Công ty đặt ra chính sách khuyến mãi như sau: Sẽ giảm giá cho mỗi người 10 nghìn đồng khi cứ có thêm 1 khách tham gia ngoài 50 khách trên. a) Giả sử số khách tham gia thêm là x (x < 40). Tính số tiền mà công ty thu được theo x. b) Nếu số khách tăng thêm là 10 người thì số tiền công ty thu được là tăng hay giảm so với số tiền thu được chỉ với 50 khách ban đầu?

Xem chi tiết