Bài 3. Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ trang 17 SGK Toán 7 cánh diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Lý thuyết Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ

I. Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên

Xem chi tiết

Câu hỏi khởi động trang 17

Khối lượng Trái Đất khoảng 5,9724 . 1024 kg. Khối lượng Sao Hỏa khoảng 6,417. 1023 kg. Khối lượng Sao Hỏa bằng khoảng bao nhiêu lần khối lượng Trái Đất?

Xem lời giải

Câu hỏi mục I trang 17, 18

Viết các tích sau dưới dạng lũy thừa và nêu cơ số, số mũ của chúng:...Tính thể tích một bể nước dạng hình lập phương có độ dài cạnh là 1,8m.

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 18, 19

Viết kết quả của mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa: ...Viết kết quả của mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

Xem lời giải

Câu hỏi mục III trang 19

So sánh: ...Viết kết quả của mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa của a:

Xem lời giải

Bài 1 trang 20

Tìm số thích hợp cho “?” trong bảng sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 20

So sánh:

Xem lời giải

Bài 3 trang 20

Tìm x, biết:

Xem lời giải

Bài 4 trang 20

Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng luỹ thừa của \(a\) :

Xem lời giải

Bài 5 trang 20

Cho x là số hữu tỉ. Viết x^12 dưới dạng: a) Luỹ thừa của x^2 b) Luỹ thừa của x^3

Xem chi tiết

Bài 6 trang 20

Trên bản đồ có tỉ lệ 1: 100 000, một cánh đồng lúa có dạng hình vuông với độ dài cạnh là

Xem lời giải

Bài 7 trang 20

Biết vận tốc ánh sáng xấp xỉ bằng 299792458 m/s và ánh sáng Mặt Trời cần khoảng 8 phút 19 giây mới đến được Trái Đất. (Nguồn: https://vi.wikipedia.org) Khoảng cách giữa Mặt Trời và Trái Đất xấp xỉ bằng bao nhiêu ki-lô-mét?

Xem lời giải

Bài 8 trang 21

Hai mảnh vườn có dạng hình vuông. Mảnh vườn thứ nhất có độ dài cạnh là 19,5 m. Mảnh vườn thứ hai có độ dài cạnh là 6,5 m. Diện tích mảnh vườn thứ nhất gấp bao nhiều lần diện tích mảnh vườn thứ hai?

Xem lời giải

Bài 9 trang 21

Chu kì bán rã của nguyên tố phóng xạ Urani 238 là 4,468 . 109 năm (nghĩa là sau 4,468 . 109 năm khối lượng của nguyên tố đó chỉ còn lại một nửa). (Nguồn: https://vi.wikipedia.org) a) Ba chu kì bán rã của nguyên tố phóng xạ đó là bao nhiêu năm? b) Sau ba chu kì bán rã, khối lượng của nguyên tố phóng xạ đó còn lại bằng bao nhiêu phần khối lượng ban đầu?

Xem lời giải

Bài 10 trang 21

Người ta thường dùng các luỹ thừa của 10 với số mũ nguyên dương để biểu thị những số rất lớn. Ta gọi một số hữu tỉ dương được viết theo kí hiệu khoa học (hay theo dạng chuẩn) nếu nó có dạng a.10n với \(1 \le a < 10\) và n là một số nguyên dương. Ví dụ, khối lượng của Trái Đất viết theo kí hiệu khoa học là 5,9724.1024 kg. Viết các số sau theo kí hiệu khoa học (với đơn vị đã cho): a) Khoảng cách giữa Mặt Trăng và Trái Đất khoảng 384 400 km; b) Khối lượng của Mặt Trời khoảng 1989 . 1027 kg; c)

Xem lời giải

Bài 11 trang 21

Sử dụng máy tính cầm tay Nút luỹ thừa: (ở một số máy tính nút luỹ thừa còn có dạng ) Nút phân số: Nút chuyển xuống để ghi số hoặc dấu: Nút chuyển sang phải để ghi số hoăc dấu: Dùng máy tính cầm tay để tính:

Xem lời giải