Giải bài 8 trang 21 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Đề bài

Hai mảnh vườn có dạng hình vuông. Mảnh vườn thứ nhất có độ dài cạnh là 19,5 m. Mảnh vườn thứ hai có độ dài cạnh là 6,5 m. Diện tích mảnh vườn thứ nhất gấp bao nhiều lần diện tích mảnh vườn thứ hai?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

-          Diện tích hình vuông cạnh a là: a2

-          Tính diện tích mảnh vườn thứ nhất và thứ hai

-          Lấy diện tích mảnh vườn thứ nhất : diện tích mảnh vườn thứ hai

Lời giải chi tiết

Diện tích hình vuông thứ nhất là: \({\left( {19,5} \right)^2} = 380,25\) (m2)

Diện tích hình vuông thứ hai là: \({\left( {6,5} \right)^2} = 42,25\) (m2)

Ta có: \(380,25:42,25 = 9\)

Vậy diện tích mảnh vườn thứ nhất gấp 9 lần diện tích mảnh vườn thứ hai.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm