Giải bài 10 trang 21 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Đề bài

Người ta thường dùng các luỹ thừa của 10 với số mũ nguyên dương để biểu thị những số rất lớn. Ta gọi một số hữu tỉ dương được viết theo kí hiệu khoa học (hay theo dạng chuẩn) nếu nó có dạng a.10n với \(1 \le a < 10\) và n là một số nguyên dương. Ví dụ, khối lượng của Trái Đất viết theo kí hiệu khoa học là 5,9724.1024 kg.

Viết các số sau theo kí hiệu khoa học (với đơn vị đã cho):

a) Khoảng cách giữa Mặt Trăng và Trái Đất khoảng 384 400 km;

b) Khối lượng của Mặt Trời khoảng 1989 . 1027 kg;

c) Khối lượng của Sao Mộc khoảng 1 898 . 1024 kg.

(Nguồn: https://www.nasa.gov)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đưa các số về dạng a.10n với \(1 \le a < 10\)

Lời giải chi tiết

a)      \(384{\rm{ }}400 = 3,{844.10^5}\) km

b)      \(1989{\rm{ }}.{\rm{ }}{10^{27}} = 1,{989.10^{30}}\)kg

c)      \(1{\rm{ }}898{\rm{ }}.{\rm{ }}{10^{24}} = 1,{898.10^{27}}\)km


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm