Bài tập cuối chương I trang 30 SGK Toán 7 cánh diều

Bình chọn:
4.8 trên 47 phiếu
Bài 1 trang 30

a) Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: 0,5; 1; 2/3 b) Trong ba điểm A, B, C trên trục số dưới đây có một điểm biểu diễn số hữu tỉ 0,5. Hãy xác định điểm đó.

Xem lời giải

Bài 2 trang 30

Tính:

Xem lời giải

Bài 3 trang 30

Tính một cách hợp lí:

Xem lời giải

Bài 4 trang 30

Tính:

Xem lời giải

Bài 5 trang 30

Tìm x, biết:

Xem lời giải

Bài 6 trang 30

Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần:.

Xem lời giải

Bài 7 trang 30

Trọng lượng của một vật thể trên Mặt Trăng bằng khoảng 1/6 trọng lượng của nó trên Trái Đất. Biết trọng lượng của một vật trên Trái Đất được tính theo công thức:

Xem lời giải

Bài 8 trang 31

Một người đi quãng đường từ địa điểm A đến địa điểm B với vận tốc 36 km/h mất 3,5 giờ. Từ địa điểm B về A

Xem lời giải

Bài 9 trang 31

Một trường trung học cơ sở có các lớp 7A, 7B, 7C, 7D, 7E; mỗi lớp đều có 40 học sinh. Sau khi sơ kết Học kì I, số học sinh ở mức Tốt của mỗi lớp đó được thể hiện qua biểu đồ cột ở Hình 5 .

Xem lời giải

Bài 10 trang 31

Sản lượng chè và hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam qua một số năm được biểu diễn trong biểu đồ cột kép ở Hình 6 . a) Những năm nào sản lượng chè xuất khẩu trên 1 triệu tấn? Sản lượng hạt tiêu xuất khẩu trên 0,2 triệu tấn? b) Năm nào Việt Nam có sản lượng chè xuất khẩu lớn nhất? Sản lượng hạt tiêu xuất khẩu lớn nhất? c) Tính tỉ số phần trăm của sản lượng chè xuất khẩu năm 2013 và sản lượng chè xuất khẩu năm 2018

Xem lời giải