Giải bài 8 trang 31 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Đề bài

Một người đi quãng đường từ địa điểm \(A\) đến địa điểm \(B\) với vận tốc \(30\;{\rm{km}}/{\rm{h}}\) mất 3,5 giờ. Từ địa điểm \(B\) quay trở về địa điểm \(A\), người đó đi với vận tốc \(36\;{\rm{km}}/{\rm{h}}\). Tính thời gian đi từ địa điểm \(B\) quay trở về địa điểm \(A\) của người đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức: quãng đường = vận tốc . thời gian

Tính quãng đường AB

⇨      Thời gian người đi quãng đường từ địa điểm B đến địa điểm A 

Lời giải chi tiết

Quãng đường AB dài: \(30.3,5 = 105\) (km)

Thời gian người đó đi quãng đường từ địa điểm B về địa điểm A là:

\(105:36 = \frac{{35}}{{12}}\) (giờ)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm