Giải bài 1 trang 30 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Đề bài

a)      Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: 0,\(5;1;\frac{{ - 2}}{3}\).

b)      Trong ba điểm A, B, C trên trục số dưới đây có một điểm biểu diễn số hữu tỉ 0,5. Hãy xác định điểm đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)      So sánh các số rồi sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

b)      Số 0,5 nằm giữa số 0 và số 1.

Lời giải chi tiết

a)      Ta có \(\frac{{ - 2}}{3} < 0,5 < 1\) nên:

Sắp xếp các số đã cho theo thứ tự tăng dần là: \(\frac{{ - 2}}{3};\,0,5;\,1\)

b) Số 0,5 nằm giữa số 0 và số 1

=> Điểm B biểu diễn số hữu tỉ 0,5.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm