Bài 6. Dãy tỉ số bằng nhau trang 55 SGK Toán 7 cánh diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Lý thuyết Dãy tỉ số bằng nhau

I. Khái niệm

Xem chi tiết

Câu hỏi khởi động trang 55

Làm thế nào để biểu diễn sự bằng nhau của ba tỉ số

Xem lời giải

Câu hỏi mục I trang 55, 56

So sánh từng cặp tỉ số trong ba tỉ số sau: ...Viết dãy tỉ số bằng nhau từ các tỉ số:

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 56, 57

a) Cho tỉ lệ thức...Tìm hai số x,y biết: x : 1,2 = y : 0,4 và x – y = 2.

Xem lời giải

Câu hỏi mục III trang 57

Ba máy bơm cùng bơm nước vào một bể bơi không có nước, có dạng hình hộp chữ nhật, vớ các kích thước bể là 12 m; 10 m; 1,2 m. Lượng nước mà ba máy bơm được tỉ lệ với 3 số 7;8;9. Mỗi máy cần bơm bao nhiêu mét khối nước để đầy bể bơi?

Xem lời giải

Bài 1 trang 58

Cho tỉ lệ thức x/7 = y/2. Tìm hai số x,y biết: a) x + y = 18; b) x – y = 20

Xem lời giải

Bài 2 trang 58

Cho dãy tỉ số bằng nhau

Xem lời giải

Bài 3 trang 58

Cho ba số x,y,z sao cho

Xem lời giải

Bài 4 trang 58

Tỉ lệ phần trăm của lượng khí oxygen thải ra môi trường và lượng khí carbon dioxide hấp thụ trong quá trình quang hợp của lá cây Atriplex rosea ( một loài thực vật thân mềm có hoa giống hoa cúc) ở nhiệt độ

Xem lời giải

Bài 5 trang 58

Một mảnh vườn có dạng hình chữ nhật với tỉ số giữa độ dài hai cạnh của nó bằng 3/5 và chu vi bằng 48 m . Tính diện tích của mảnh vườn đó.

Xem lời giải

Bài 6 trang 58

Trong đợt quyên góp ủng hộ các bạn vùng lũ lụt, số sách mà ba lớp 7A,7B,7C quyên góp được tỉ lệ với ba số 5;6;8. Tính số sách cả ba lớp đã quyên góp, biết số sách lớp 7C quyên góp nhiều hơn số sách của lớp 7A quyên góp là 24 quyển.

Xem lời giải

Bài 7 trang 58

Trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam, cây phong ba, cây bàng vuông, cây mù u là những loại cây có sức sống mãnh liệt, chịu đựng được tàn phá của thiên nhiên, biển mặn và có thời gian sinh trưởng lâu. Nhân ngày Tết trồng cây, các chiến sĩ đã trồng tổng cộng 192 cây phong ba, cây bàng vuông, cây mù u trên các đảo. Số cây phong ba, cây bàng vuông, cây mù u đã trồng tỉ lệ với ba số 5;4;3. Tính số cây các chiến sĩ đã trồng mỗi loại.

Xem lời giải