Bài tập cuối chương II trang 69 SGK Toán 7 cánh diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 69

Tìm những số vô tỉ trong các số sau đây:

Xem lời giải

Bài 2 trang 69

So sánh: a) 4,9(18) và 4,928…; b) -4,315 và -4,318..;

Xem lời giải

Bài 3 trang 69

a) Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần:

Xem lời giải

Bài 4 trang 69

Tính:

Xem lời giải

Bài 5 trang 69

Tìm số x không âm, biết:

Xem lời giải

Bài 6 trang 69

Tìm số x trong các tỉ lệ thức sau:

Xem lời giải

Bài 7 trang 69

Cho a/b=c/d với

Xem lời giải

Bài 8 trang 69

Tìm ba số x,y,z biết:

Xem lời giải

Bài 9 trang 69

Lớp 7A có 45 học sinh. Trong đợt sơ kết Học kì I, số học sinh ở các mức Tốt, Khá, Đạt tỉ lệ với ba số 3;4;2. Tính số học sinh ở mỗi mức, biết trong lớp không có học sinh nào ở mức Chưa đạt.

Xem lời giải

Bài 10 trang 70

Chị Phương định mua 2 kg táo với số tiền định trước. Khi vào siêu thị đúng thời điểm được khuyến mại nên giá táo được giảm 25%. Hỏi với số tiền đó, chị Phương mua được bao nhiêu ki-lô-gam táo?

Xem lời giải

Bài 11 trang 70

Cứ 15 phút, chị Lan chạy được 2,5 km. Hỏi trong 1 giờ, chị chạy được bao nhiêu ki – lô- mét? Biết rằng vận tốc chạy của chị Lan là không đổi

Xem lời giải

Bài 12 trang 70

Một công nhân trong 30 phút làm được 20 sản phẩm. Hỏi để làm được 50 sản phẩm người đó cần bao nhiêu phút? Biết năng suất làm việc của người đó không đổi.

Xem lời giải

Bài 13 trang 70

Cứ đổi 1 158 000 đồng Việt Nam thì được 50 đô la Mỹ. Để có 750 đô la Mỹ thì cần đổi bao nhiêu đồng Việt Nam?

Xem lời giải

Bài 14 trang 70

Trong tháng trước, cứ 6 giờ, dây chuyền làm ra 1 000 sản phẩm. Nhưng trong tháng này, do được cải tiến nên năng suất của dây chuyền bằng 1,2 lần năng suất tháng trước. Hỏi trong tháng này để làm ra 1 000 sản phẩm như thế thì dây chuyền đó cần bao nhiêu thời gian?

Xem lời giải

Bài 15 trang 70

Đồng trắng là một hợp kim của đồng với niken. Một hợp kim đồng trắng có khối lượng của đồng và niken tỉ lệ với 9 và 11. Tính khối lượng của đồng và niken cần dùng để tạo ra 25 kg hợp kim đó.

Xem lời giải

Bài 16 trang 70

Cho ba hình chữ nhật có cùng diện tích. Biết chiều rộng của ba hình chữ nhật tỉ lệ với ba số 1;2;3. Tính chiều dài của mỗi hình chữ nhật đó, biết tổng chiều dài của ba hình chữ nhật là 110 cm.

Xem lời giải

Bài 17 trang 70

Hình 9a mô tả hình dạng của một hộp sữa và lượng sữa chứa trong hộp đó. Hình 9b mô tả hình dạng của một hộp sữa và lượng sữa chứa trong hộp khi đặt hộp ngược lại. Tính tỉ số của thể tích sữa có trong hộp và thể tích của cả hộp.

Xem lời giải