Bài 7. Đại lượng tỉ lệ thuận trang 59 SGK Toán 7 cánh diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Lý thuyết Đại lượng tỉ lệ thuận

I. Khái niệm

Xem chi tiết

Câu hỏi khởi động trang 59

Một chiếc máy bay bay với vận tốc không đổi là 900 km/h. Quãng đường s (km) mà máy bay đó bay được và thời gian di chuyển t (h) là hai đại lượng liên hệ với nhau như thế nào?

Xem lời giải

Câu hỏi mục I trang 59, 60

Chiều dài x (m) và khối lượng m (kg) của thanh sắt phi 18 được liên hệ theo công thức m= 2x. Tìm số thích hợp cho trong bảng sau:

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 60, 61

Cho biết x, y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau:

Xem lời giải

Câu hỏi mục III trang 61, 62

Một máy in trong 5 phút in được 120 trang. Hỏi trong 3 phút máy in đó in được bao nhiêu trang?...Nhà trường phân công ba lớp 7A,7B,7C chăm sóc 54 cây xanh trong trường. Số cây mỗi lớp cần chăm sóc tỉ lệ thuận với số học sinh của lớp. Biết lớp 7A có 40 học sinh, lớp 7B có 32 học sinh, lớp 7C có 36 học sinh. Tính số cây mỗi lớp cần chăm sóc

Xem lời giải

Bài 1 trang 62

Các giá trị tương ứng của khối lượng m (g) và thể tích V (cm3) được cho bởi bảng sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 63

Cho biết x, y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 63

Trung bình cứ 5 l nước biển chứa 175 g muối. Hỏi trung bình 12 l nước biển chứa bao nhiêu gam muối?

Xem lời giải

Bài 4 trang 63

Cứ 12 phút, một chiếc máy làm được 27 sản phẩm. Để làm được 45 sản phẩm như thế thì chiếc máy đó cần bao nhiêu phút?

Xem lời giải

Bài 5 trang 63

Để làm thuốc ho người ta ngâm chanh đào với mật ong và đường phèn theo tỉ lệ: Cứ 0,5 kg chanh đào thì cần 250 g đường phèn và 0,5 l mật ong. Với tỉ lệ đó, nếu muốn ngâm 2,5 kg chanh đào thì cần bao nhiêu ki-lô-gam đường phèn và bao nhiêu lít mật ong?

Xem lời giải

Bài 6 trang 63

Theo công bố chính thức từ hãng sản xuất, chiếc xe ô tô của cô Hạnh có mức tiêu thụ nhiên liệu như sau: • 9,9 lít /100 km trên đường hỗn hợp • 13,9 lít / 100 km trên đường đô thị; • 7,5 lít / 100 km trên đường cao tốc. a) Theo thông số trên, nếu trong bình xăng của chiếc xe ô tô đó có 65 lít xăng thì cô Hạnh đi được bao nhiêu ki-lô-mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) khi cô đi trên đường đô thị? Đường hỗn hợp? Đường cao tốc? b) Để đi quãng đường 400 km trên đường đô thị, trong bình xăng

Xem lời giải