Giải bài 1 trang 62 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Đề bài

Các giá trị tương ứng của khối lượng m (g) và thể tích V (cm3) được cho bởi bảng sau:

a) Tìm số thích hợp cho 

b) Hai đại lượng m và V có tỉ lệ thuận với nhau không? Vì sao?

c) Xác định hệ số tỉ lệ của m đối với V. Viết công thức tính m theo V

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Tính tỉ số

+ Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y = k.x (k là hằng số khác 0) thì y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k

Lời giải chi tiết

a)

b) Hai đại lượng m và V tỉ lệ thuận với nhau vì tỉ lệ \(\frac{m}{V}\) không đổi

c) Hệ số tỉ lệ của m đối với V là: 11,3

Công thức liên hệ: m = 11,3 . V


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm